Skip to content

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда published on

Скъпи ученици и учители,

с решение на Областния кризисен щаб -Пловдив всички ученици от 5 до 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 24.11. до 4.12./две седмици/.Моля всеки ученик,който има устройство и интернет да осъщетви връзка с класня си ръководител .Бъдете здрави!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРЕС ОТ 24.11.2020 г. ДО 04.12.2020 г.

ОРЕС- 24.11.2020 г. – 04.12.2020 г.

5а ,5б ,6а,6б  и 7 клас

1 08:00 08:30
2 08:50 09:20
3 09:50 10:20
4 10:40 11:10
5 11:30 12:00
6 12:20 12:50
7 13:00 13:30

 ГЦОУД  5а ,5б ,6 и 7 клас

1 13,10 13,40
2 13,50 14,20
3 14:30 15,00
4 15:10 15:40
5 15:50 16:20
6 16:30 17:00

Важно съобщение!!!

Важно съобщение!!! published on

До всички родители и ученици на ОУ „Генерал Кароцов“ с. Христо даново

Днес 16.11.2020г. положителент тест за Covid-19 e дал още един наш колега преподавател в прогимназиален етап. Установен е и контактен колега, като и двамата са карантинирани. За последно преподавателя е бил на работа на 13.11.2020г. Карантиниране на паралелки не се налага, а учебните занятия в ОУ „Ген.Карцов“ продължават в дневна присъствена форма.
Приложени са всички мерки за предотвратяване на разпространението на вируса – дезинфекция на класните стаи и критичните точки в общите помещения. Уведомени са компетентните органи – РУО гр. Пловдив. Учебният процес за учениците ще продължи нормално присъствено.
Бъдете здрави!
Зам.директор: Анета Видева

До родителите и учениците на ОУ „Ген. Карцов“ с Христо Даново

До родителите и учениците на ОУ „Ген. Карцов“ с Христо Даново published on

Във връзка с изпълнение на насоките за работа в училищното образование, в условията на Covid – 19 ви информираме, че днес 13.11.2020г. наш учител в прогимназиален етап е с положителен тест за Covid – 19. За последно преподавателя е бил на работа на 06.11.2020г., поради което не се налага карантиниране на паралелки. Взети са всички мерки за ограничаване на разпространението на вируса – дезинфекция на класните стаи и критичните точки в общите помещения. Уведомени са компетентните органи – РУО гр. Пловдив. Учебният процес за учениците ще продължи нормално присъствено.
Бъдете здрави!
Зам.директор: Анета Видева

Съобщение до всички ученици и родители

Съобщение до всички ученици и родители published on

Уважаеми родители и ученици на ОУ „Ген.Карцов“,

От началото на следващата седмица считано от 16 IX. 2020г. учебните занятия в ОУ „Ген. Карцов“ продължават в присъствена форма и при спазване на всички противоепидемични мерки.

При настъпване на промяна ще бъдете уведомени чрез публикуване на съобщение в официалната страница на училището.

От ръководството на

ОУ“Ген. Карцов“ с. Христо Даново

Правилник за работа и организация на обучението в условията на Covid – 19

Правилник за работа и организация на обучението в условията на Covid – 19 published on

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ОУ“ГЕН.КАРЦОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Занимания по интереси и план за работа с родители в ОУ „Ген. Карцов“, програма за целодневна органзация.

Занимания по интереси и план за работа с родители в ОУ „Ген. Карцов“, програма за целодневна органзация. published on

Занимания по интереси >>


План за работа с родители >>


Училищна програма за целодневна организация на учебния процес >>

График за класни и контролни и за допълнителна работа с ученици.

График за класни и контролни и за допълнителна работа с ученици. published on

График на класни и контролни >>


График на допълнителна работа за ІІ срок >>

Primary Sidebar

Secondary Sidebar