Skip to content

Правилник за работа и организация на обучението в условията на Covid – 19

Правилник за работа и организация на обучението в условията на Covid – 19 published on

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ОУ“ГЕН.КАРЦОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Primary Sidebar

Secondary Sidebar