Концерт на ОУ „Ген. Карцов“ 2018г.

По-различен от обикновено беше ежегодния концерт на ОУ „Генерал Карцов“, отбелязващ просветното дело в село Христо Даново. Той се проведе в училището. Тази година събитието беше своеобразен обединителен център на всички, които се интересуват от разрешаването на множеството проблеми, свързани с образованието в региона.

От една страна концертът беше част от проект “ Цветовете на надеждата“, който е насочен към образователната интеграция в Община Карлово. От друга страна присъстваха и ежегодните песни, танци и забавления.

Не на последно място учители по програма „Заедно в час“ поставиха въпросите за най-наболелите проблеми, пред коита са изправени учениците от региона. Част от тези проблеми са ниската грамотност, ниската мотивация за учене, неангажираните родители и др.

На събитието присъстваха представители на Общината, бестния бизнес, учители и директори на училища от региона, както и други представители на заинтересованата общественост. Всички присъстващи изиграха съпричастност към поставените проблеми и се ангажираха с търсене на решения.

Снимки от събитието можете да разгледата в нашата галерия –>>

Публикувано в Проекти, Събития, Ученици, Учители. Постоянна връзка.