Skip to content

Обществена поръчка

Обществена поръчка published on

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“ в ОУ „Генерал Карцов“, с. Христо Даново.

повече информация ще намерите в приложения файл.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar