СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НЕПРЕСЪСТВЕНА ФОРМА

В ОУ „Генерал  Карцов“ е направена организация за неприсъствено обучение от 16.03.2020 год. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание, часовете ще започват в 9.00 часа по основните предмети:

В НАЧАЛЕН ЕТАП I-IV клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII клас

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

Английски език

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

 Изобразително изкуство

УЧЕНИЦИ КОИТО ИМАТ УСТРОЙСТВА:

В НАЧАЛЕН ЕТАП

Изпращане на материали на родителите, възлагане на задачи за изпълнение и оценяване на изпълнените задачи – електронен дневник ШКОЛО – shkolo.bg.

Получаване на изпълнените домашни от родителите

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Обучение от разстояние в електронна среда – електронен дневник ШКОЛО – shkolo.bg и уроци в групите,които са създадени по учебни предмети и паралелки, Социални мрежи /Facebook/ както и официалния уеб сайт на училището, които може да намерите в меню ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕНИЦИ КОИТО НЯМАТ УСТРОЙСТВА И ИНТЕРНЕТ:

В НАЧАЛЕН ЕТАП:

Образователният медиатор ще раздава седмични свитъци по учебни предмети.

Учителят по телефона дава указания на родителя какво да работи детето (какво и откъде да чете), а в случай че се намери възможност, се размножават и допълнителни материали;

Родителят може периодично да носи в училище изпълнените задачи.

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Образователният медиатор ще раздава седмични свитъци по учебни предмети.

Учителят по телефона дава указания на учениците (какво и откъде да чете), а в случай че се намери възможност, се размножават и допълнителни материали.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НЕПРИСЪСТВЕНА ФОРМА:

Уроци по телевизията

Електронни уроци от платформата на Просвета- http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Клет- https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login

Моля,всички родители отговорно да се отнесат към учебното време и задължения на своите деца-От 9,00 часа до 13,00 часа да бъдат „в час“-вкъщи.

Публикувано в Новини, Събития, Ученици, Учители. Постоянна връзка.