Колектив

Към настоящия момент в ОУ „Генерал Карцов“ работят:

Ръководство:

1.Красимира Димитрова                      -Директор

2.Анета Видева                                         -ЗДУД

Педагогически специалисти в начален етап:

1.   Николина Обрейкова                      – Учител

2. Силвия Чонова                                    -Старши учител

3.Кристина Ненова                                -Старши учител

4.Нели Балиева                                      -Старши учител

5.Татяна Палазова                                   Учител

Учител ГЦОУД в начален етап:

6.Марияна Кръсева-Зяпкова           – Учител ГЦОУД

7.Ромина Янева                                   – Учител ГЦОУД

8.Мони Мунир Иса                            – Учител ГЦОУД

9.Митка Петкова                               – Учител ГЦОУД

10.Леман Мустафова                        – Учител ГЦОУД

Педагогически специалисти в прогимназиален етап:

1.Добромир Додов                            -Старши учител

2.Мариана Матева                            -Старши учител

3.Веселина Николова                      -Старши учител

4.Милена Цветкова                          -Старши учител

5. Павлина Ненова                          – Учител

6.Борис Кънев                                   -Учител

7.Николай Николов                       -Старши учител

Учител ГЦОУД в прогимназиален етап:

1.Дияна Николова                           -Учител ГЦОУД

2.Нели Петрова                               – Учител ГЦОУД

3.Ивелина Лазарова                      -Учител ГЦОУД

4.Ванеса Иванова                          -Учител ГЦОУД

5.Виолетта Веселинова               – Учител ГЦОУД

6.Радка Радулова                           -Психолог

7.Десислава Стоянова                  -Ресурсен учител

8.Еленка Маринова                      – Старши учител ПГ

Администрация:

1.Милка Несторова                       -Счетоводител

2.Хатидже Юмерова                     -ЗАС

Обслужващ персонал:

1.Иван Анастасов                        -Огняр

2.Светлана  Стоянова                 -Портиер

3.Гиргина Рачева                       – Хигиенист

4.Хайрие Мочукова                   – Хигиенист

5.Севдалина Алексиева            – Хигиенист