Skip to content

Дистанционно обучение

В тези страници може да откриете учебни материали по съответните предмети:

Информационни технологии за 5кл.

Информационни технологии за 6 кл.

Информационни технологии за 7 кл.

Технологии и предприемачество за 5 кл.

Технологии и предприемачество за 6 кл.

Технологии и предприемачество за 7 кл.

Математика за 5 кл.

Математика за 6 кл.

Математика за 7 кл.

Математика – НВО

Физика за 7 кл.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar