Проект „Прозорче към света“

Проект „Прозорче към света“

И през тази учебна година методичното обединение на началните учители продължава дейностите си по проекта „Прозорче към света“. Ученици от ІІ-ри и ІV- ти клас четоха на най-малките интересни приказки и стихотворения.
По-големите ученици изработиха табло “ Да прочетем….“ с предложение за интересни книжки за четене. За повече информация можете да прочетете в категорията „Проекти“–> „Прозорче към света“