Проект „Прозорче към света“

Проект „Прозорче към света“

И през тази учебна година методичното обединение на началните учители продължава дейностите си по проекта „Прозорче към света“. Ученици от ІІ-ри и ІV- ти клас четоха на най-малките интересни приказки и стихотворения.
По-големите ученици изработиха табло “ Да прочетем….“ с предложение за интересни книжки за четене. За повече информация можете да прочетете в категорията „Проекти“–> „Прозорче към света“

Ден на доброто

Изображение

Ден на доброто в ОУ „Ген. Карцов“
Ученици от І, ІІ и ІІІ клас участваха с различни изяви и показаха, какво е за тях доброто. Рисуваха, разказваха и паха за Доброто.