Възстановяване на присъствен учебен процес

4.Изследването на учениците се извършва в училище ,веднъж седмично в вачалото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица.Ученик,който е отсъствал в дните на изследване,се изследва в първия ден ,в който посещата присъствено училище.

Ученици,които разполагат с валидни документи за ваксинация ,преболедуване ,наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване,съгласно изискванията,не се изследват.

5.В деня на тестването,графикът на учебния процес да бъде променен,като в първия учебен час се провеждат тестове,а след това учебни занятия по утвърденото седмично разписание.Тестването ще се извършва за сметка на втория час по организиран отдих и спорт по време на целодневната организация на учебния ден.

6.Дезинфекция на повърхностите и проветряване

а) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани;

б) Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;

в) Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;