Колектив

Към настоящия момент в ОУ „Генерал Карцов“ работят:

Ръководство:

1.Красимира Димитрова – директор

Педагогически специалисти в начален етап:

Адиле Бекярова – учител

Ванеса Иванова – учител

Николина Обрейкова – учител

Силвия Чонова  – старши учител

Кристина Ненова – старши учител

Татяна Палазова – учител

Учител ГЦОУД в начален етап:

Мони Мунир Иса – учител ГЦОУД

Митка Петкова  – учител ГЦОУД

Себахат Ашък – учител

Хатидже Юмерова – учител

Хатидже Бекярова – учител

Христина Айшинова – учител

Педагогически специалисти в прогимназиален етап:

Анета Видева – старши учител

Добромир Додов -старши учител

Мариана Матева – старши учител

Веселина Николова – старши учител

Милена Цветкова – старши учител

Николай Николов – старши учител

Таня Дончева – учител

Учител ГЦОУД в прогимназиален етап:

Борис Маньов – учител ГЦОУД

Елица Балабанова – учител

Ивелина Лазарова – учител ГЦОУД

Ванеса Иванова – учител ГЦОУД

Виолетта Веселинова – учител ГЦОУД

Антония Димитрова -психолог

Биляна Григорова – логопед

Йорданка Кириова – ресурсен учител

Администрация:

Хатидже Юмерова – ЗАС

Десислава Иванова – счетоводител

Обслужващ персонал:

Иван Анастасов – огняр

Светлана  Стоянова – портиер

Гиргина Рачева – хигиенист

Хайрие Мочукова – хигиенист

Севдалина Алексиева – хигиенист