Колектив

Към настоящия момент в ОУ „Генерал Карцов“ работят:

Ръководство:

1.Красимира Димитрова – Директор

Педагогически специалисти в начален етап:

Анета Видева – Старши учител

Николина Обрейкова – Учител

Силвия Чонова  – Старши учител

Кристина Ненова – Старши учител

Татяна Палазова – Учител

Учител ГЦОУД в начален етап:

Мони Мунир Иса – Учител ГЦОУД

Митка Петкова  – Учител ГЦОУД

Педагогически специалисти в прогимназиален етап:

1.Добромир Додов -Старши учител

2.Мариана Матева – Старши учител

3.Веселина Николова – Старши учител

4.Милена Цветкова – Старши учител

7.Николай Николов – Старши учител

Учител ГЦОУД в прогимназиален етап:

2.Нели Петрова – Учител ГЦОУД

3.Ивелина Лазарова – Учител ГЦОУД

4.Ванеса Иванова – Учител ГЦОУД

5.Виолетта Веселинова – Учител ГЦОУД

Антония Димитрова -Психолог

Администрация:

Хатидже Юмерова – ЗАС

Обслужващ персонал:

1.Иван Анастасов – Огняр

2.Светлана  Стоянова – Портиер

3.Гиргина Рачева – Хигиенист

4.Хайрие Мочукова – Хигиенист

5.Севдалина Алексиева – Хигиенист