Информационни технологии – 5 клас

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Част 1

Днес трудно може да си представим комуникациятани без бързината и удобството на електронната кореспонденция. Всеки човек, който има достъп до интернет, може да си създаде електронна поща и да изпраща съобщения до всеки друг човек по света.
Како всъщност представлява услугата Ел. Поща!

Електронната поща е услуга за обмен на съобщения и данни през интернет. Тя осигурява предаване по електронен път на текст, графики, музика, снимки и др. между различни компютри.

В модерното ежедневие електронната поща се превръща в основно средство заобщуване. Умението да се борави с електронна поща е необходимо за всеки човек.

Електнонно писмо (Email)

Съобщението, което изпращаме с помощта на електронната поща, сенарича електронно писмо (имейл).

Съществуват сайтове, с помощта на които можем да изпращаме и получаваме електронни писма. Трябва само да си регистрираме адрес за електронна поща. Сайтовете, които предлагат регистрация на адреси на електронна поща, се наричат пощенски сървъри. Някои от тях имат интерфейсна български, други – на английски език. Много пощенски сървъри предлагат безплатнарегистрация на електронна поща. Не е необходимо да сме в интернет по едно и също време с човека, на когото изпращаме електронно писмо. Нашите изпратении получени писма се съхраняват на пощенския сървър. По всяко време можем да разглеждаме или изтриваме получените и да изпращаме нови писма.

Съдържание на ЕЛЕКТРОННОТО ПИСМО:

Всяко електронно писмо се състои от две части:  заглавие (1) и тяло (2).

Заглавието съдържа информация за адреса на изпращача (От:) и един или повече адреси на получателя (До:). Има и място за допълнителна информация (Тема:) на писмото.

Тялото съдържа текста на писмото.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННОТО ПИСМО

Адресът за електронна поща се състоиот три части:

• име на потребителя – то е уникално и

се избира от него;

• символът @, наричан „маймунско а“или „кльомба“;

• името на сайта, в който сме се регистрирали.

Примери:

• ivan_ivanov@abv.bg

• svetla25@gmail.com

• modastil@mail.com

petar.petrov.bg@mail.bg

Следва продължение:
1 Създаване на Ел.поща
2 Генериране на ПАРОЛА за ел. поща.

19.03.2020

Н. Николов

Файл за изтегляне: >>

Ел. поща. част 1