Информационни технологии – 5 клас

Електрона поща – част 3
Правила и съвети за безопасна работа с ел. поща!

<30-03-2020–03-04-2020>

1. Бъдете внимателни, когато сте получили
файлове към електронни писма. Те са основният източник на заразяване с вируси. Никога не отваряйте файл, получен от­
непознат.

Пример за съобщение със съмнителен файл:

Не давайте вашите лични данни, когато изпращате електронна поща.

Бъдете внимателни, когато щраквате върху хипервръзки в електронни писма. Хипервръзките често се използват като част от
измамите. Може да ви отведат към шпионски софтуер, а също така може да пренасят вируси. Щраквайте върху връзки само в писма
на автори, на които се доверявате. Пример за връзка, към която ни подканят непознати податели:

Понякога получаваме нежелани писма спам. Обикновено изпращачът не ни е познат. Примери за такива са различни
търговски съобщения, съобщения с подлъгващо послание (например „страхотна гледка“, ,,стани милионер“, ,, ти си избран“), съобщения,
целящи инсталиране на зловреден софтуер, и такива, които добиват личните ви данни. За да се предпазите, никога не
отговаряйте на тези писма, не щраквайте върху картинки и линкове в тях. Активирайте спам филтъра, който се предоставя като
услуга от пощенските сървъри.

Материал за изтегляне >>