Информационни технологии – 5 клас

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВE ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ – част 1 06.04.- 10.04.20

Вече се запознахме с възможностите за обработка на изображения, звук и видео. Компютърът може да се използва и за обработка на други видове информация. Най-често срещаната и използвана в ежедневието е текстовата информация.

Дайте примери за текстова информация.

Текстообработваща програма Microsoft Word

С текстообработващите програми може да се създава и редактира текстова информация. Използват се инструменти за добавяне на таблици и картинки, за въвеждане, съхраняване и оформяне на
текст. Тези програми позволяват да се подготвя документ за отпечатване на хартия. В часовете по ИТ ще работим с програмата
Microsoft Word 2016.

Да стартираме MS Word с двойно щракване върху иконата или със Start->AII apps->Office 2016.

С левия бутон на мишката щракваме върху Blank document. На екрана се появява основният прозорец на програмата. В заглавния му ред е изписано Document1 -Word. Document1 е името на файла за новия
документ, който се отваря автоматично при стартиране на програмата.

Структурни единици на текстов документ

Всеки текст се състои от отделни структурни единици. Някои от тях са ви познати от часовете по български език и литература.
Символ – буква, цифра, препинателен знак. Символите се въвеждат от клавиатурата.
Дума – последователност от букви, между които няма интервал.
• Изречение – поредица от думи, интервали и препинателни знаци, свързани ПО СМИСЪЛ.
Абзац (Paragraph) – поредица от думи или изречения. Започва на нов ред и завършва със знак за край на абзац.

Край на част 1

Материал за изтегляне и печат >>