Технологии и предприемачество – 5 клас

ВИДОВЕ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ
Част 1
/20-03-2020/

Дървесината е природен материал, известен на хората от древността. В миналото тя е била основен конструкционен материал. От нея са изработвани превозни средства, оръжие, мебели, сгради, дори и настилка за пътища. Думата „дърво“ има множествено число „дървета“, но и „дърва“. Различно ли е значението им? А синоними ли са дърво и дървесина? Довършете изразите с подходящата дума:

къща от … , иглолистна … , иглолистни … , за огрев. Стволовете на дърветата имат нееднородна структура. При отрязване на дървото ясно се виждат годишни кръгове и надлъжни влакна. Тази структура трябва да се има предвид при работа с материали от дървесина (фиг. 1 ).

Фиг. 1

От отрязаното дърво се получават конструкционни дървесни материали(полуфабрикати) с различни размери и форма – греди, дъски, летви (фиг. 2).

Знаете ли каква е разликата между греди, дъски и летви?

Дайте примери за използването им в строителството и бита.

Фиг.2

От стволовете на дърветата могат да се изрежат и тънки листове –фурнир (фиг. 3). Поради слоестия характер на дървесината фурнирът има много малка здравина напречно на жилките. За да се избегне този недостатък, се залепват няколко слоя фурнир, разположени подправ ъгъл. Така полученият материал се нарича шперплат (фиг. 4).

Фиг.3

Източниците на дървесина – горите, все повече намаляват. Това има вредни последици за природата. Естествената необработена дървесина се използва все по-рядко, предимно за декоративни изделия. При производството на мебели и други изделия вместо естественадървесина се използват т.нар. композитни дървесни материали. При обработката на дървесината остават отпадъци – малки парчета, изрезки, стърготини. От тях след обработка с химикали, залепване и пресоване се изработват плоскости, които имат различни наименования – ПДЧ, МДф, талашит. Те са по-евтини и удобни за работа, но имат груба структура и лош външен вид. За да се подобри видът им, те се ламинират – покриват се с фурнир или пластмасово фолио.

Фиг.4

Ламинираните плочи са особено опасни при възникване на пожар, защото при горене отделят вредни за човека вещества.

Дайте примери за изделия, в които са използвани ламинирани плочи от отпадъчна дървесина!!!

Приложение: Изгледайте видеоматериала в който е показано как се обработва дървен материал.

Край на част 1.
Н. Николов

Материал за изтегляне: