Технологии и предприемачество – 5 клас

ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА

30-03-2020 – 03-04-2020

Някои видове дървета имат ценна дървесина с много красива структура. Те се използват за изработване на декоративни изделия.
Дърворезбата е традиционен художествен занаят. При него дървесината се обработва в дълбочина с различни по форма и размери длета.

Сравнително лесна за изпълнение е ажурната дърворезба. От
листов материал (тънки дъсчици от липа, топола или шперплат) с
резбарско лъкче се изрязват различни изделия и украшения.


Изработване на изделие с ажурна дърворезба
Детайлът се поставя хоризонтално на масата или на специално
приспособление – лястовича опашка (фиг. 1 ).

фиг.1


фиг.2

Триончето се поставя така, че режещата част на зъбите да е надолу (фиг. 2). Крилчатите гайки се затягат на ръка или със специално приспособление. Не използвайте за целта клещи, можете да повредите резбата на болта!
При рязане трябва да се внимава триончето да е перпендикулярно
на детайла и да не се натиска силно напред. Достатъчно е съвсем
леко усилие.


За да изрежете вътрешните контури, пробийте отвор, развийте
една от крилчатите гайки на лъкчето, прокарайте триончето през
отвора и го затегнете отново.
снимка

Приложение:
Изгледайте видеоклипа по-долу предоставен от Светлин Иванов.
Изработка на фигурки от дърво.

Светлин Иванов – Изработка на фигури от дърво.

Материал за изтегляне ->>