Технологии и предприемачество – 5 клас

ХРАНА И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Тема за нови знания 23-04-20

За да сме здрави, ние всекидневно се нуждаем от разнообразна и качествена храна. Така доставяме на организма си необходимите хранителни вещества в балансирани количества, като съчетаваме правилно различните видове храни.

Правила за здравословно хранене

1. Разнообразие при избора на хранителните продукти.
2. Нито твърде големи, нито твърде малки количества.
3. По-чести хранения с по-малки количества.
4. Достатъчно белтъчини.
5. Ограничаване на захарта и захарните изделия.
6. Ограничаване на мазнините.
7. Всекидневна консумация на плодове и зеленчуци.

Ако се стараем да спазваме тези изисквания, след време умението да се храним правилно ще ни стане навик

Кое правило най-трудно спазвате? Защо?


Хората от различни възрасти, с различни професии и натоварване, с различно здравословно състояние се нуждаят от различни количества храна, която съдържа всички хранителни вещества. Режимът на хранене определя вида и количеството на храната, броя на храненията, часовете и интервалите между тях. Правилно съставеният хранителен режим е от първостепенна важност за до-брото здравословно състояние.

Режимът на рационално хранене задоволява потребностите от храна, витамини и минерали на физически здравия човек. Рационалното хранене се свързва най-вече с балансирането на различни групи храни в дневното меню съобразно потребностите на конкретния организъм. То осигурява нормално протичане на жизнените процеси – растеж, развитие, функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

Когато човек се разболее, се налага да промени хранителния си режим. Такъв режим се нарича диетичен. При този начин на хранене се препоръчва приемането на определени храни и забрана на други, които могат да доведат до усложняване на здравословното състояние на човека.

Знаете ли заболявания, при които трябва да се ограничава приемът на определени храни? Дайте примери.

Списъкът от хранителни продукти и ястия при определен режим, които консумираме на едно хранене или за един ден, се нарича меню. Според предназначението си менюто може да е всекиднев-но, празнично, детско и др. В менюто се определя броят на храненията, видът на ястията и продуктите, както и техните количества.

Голяма част от храните се приготвят с топлинна обработка на продуктите. Важно е при нея да се запазят във възможно най-голяма степен хранителните свойства на веществата. Например при варене плодовете и зеленчуците губят голяма част от своите витамини, затова е за предпочитане да се ядат сурови.

Човек възприема храната с всичките си сетива и когато тя е поднесена красиво в спокойна и уютна обстановка, това е условие за добро хранене и за пълноценно усвояване на хранителните вещества.

Материал за изтегляне >>