Информационни технологии – 6 клас

Файлови формати

Урок за упражнение /25-03-2020гг/

Задача 1. Проверете с какви конектори за включване на външни устройства разполага вашият компютър. Опишете в тетрадките
си вида им и видовете носители на информация, които могат да се включат към тях.

Задача 4. Направете в тетрадките си таблица като показаната. Попълнете в нея имената на програмите и номерата на
иконите от илюстрацията.

Н.Николов

Материал за изтегляне >>>