Информационни технологии – 6 клас

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА СЪДЪРЖАТЕЛНА ЧАСТ.
ФОРМАТИРАНЕ НА ГРАФИЧНИ И ТЕКСТОВИ ОБЕКТИ <01-04-20>

Презентациите са средство, което ни помага да поднесем на аудиторията нашите идеи така, че те да бъдат възприети по най-добър начин. Качествената презентация трябва да въздейства
на публиката както чрез своето съдържание, така и с начина, по който е оформена. Затова от голямо значение е дизайнът на презентацията.
Когато оформяме дизайна на нашата презентация, можем да използваме готовите шаблони от менюто Design->Themes(Дизайн – Теми). Те определят шрифта, размера, цвета и стила на текстовете и вида
на фоновото изображение на слайда.

За всяка от темите можем да изберем варианти за цветовете (цветови схеми).

Ако искаме да създадем уникален дизайн на нашите слайдове, можем да променим поотделно всеки от параметрите на текста и фоновото
изображение, без да използваме готовите шаблони.

Практическа задача

Да направим презентация за Мадарския конник.

? Какво знаете за историка-археологическия
резерват „Мадара“?

How to add music to your PowerPoint presentations | PCWorld

Да стартираме програмата PowerPoint от нейната икона или със Start->AII apps->PowerPoint 2016. Да изберем Blank Presentation(Празна презентация) и стандартен размер за слайда (4:3) – Design->Slide Size->Standard (4:3).

В двата контейнера, разположени на първия слайд, да въведем името на презентацията Мадарски конник и името на автора, например Иван Иванов, 6а клас. Шрифтът, цветът и другите параметри на текста се определят от избрания шаблон (тема). Ако искаме да ги променим, трябва да маркираме те кста. Щракваме с мишката в текста „Мадарски конник“. Появява се текстовият маркер, а целият контейнер е маркиран (заграден) с прекъсвана линия (фиг. 1). При този начин на маркировка можем да редактираме текста, като добавяме и изтриваме символи. За да променяме шрифта, цвета и другите параметри на текста, трябва да го маркираме така, както това се прави в програмите за текстообработка с двойно или тройно щракване или с влачене с мишката (фиг. 2).
Има и друг начин на маркиране на текстовите контейнери. Да щракнем върху рамката на контейнера. Маркировката се променя – сега тя е с непрекъсната линия и липсва текстовият маркер (фиг. 3). При този начин на маркировка можем да променяме наведнъж параметрите на целия текст, да местим контейнера и да променяме размера му.

Да маркираме първия контейнер (с текст Мадарски конник), като щракнем върху рамката му. От менюто Ноте да изберем за него
шрифт Arial, размер 60, стил Bold и цвят Blue(синьо). За текста във втория контейнер да изберем шрифт Arial, размер 32 и цвят Light Blue(светло синьо).

Следващата стъпка е да подберем подходящ фон за слайда. За целта да поставим маркера на мишката върху празно място на слайда, да щракнем с десния бутон на мишката и от контекстното меню да изберем Format Background(Форматиране на фона). В дясната част на работната област ще се появи панел с инструменти за промяна на фона. Можем да изберем
един от четирите варианта на запълване:

Да изпробваме няколко варианта.

Внимание! Поставянето на прекалено ,,шарен“ фон може да направи текста нечетлив. До известна степен това може да се избегне, като увеличим прозрачността на фона с плъзгача Transparency.

За фон на слайда можем да изберем и изображениеот файл. Щракваме последователно върху Picture or texture fill->File. В отворилия се прозорец lnsert File намираме папката с предварително подготвени от нас снмимки. Маркираме файла – в случая Madara_O1.tif и
потвърждаваме с lnsert.

Полученият резултат не е добър – текстът не се чете добре. За да отстраним проблема, можем да увеличим прозрачността на фона.
Можем също така да преместим текстовите контейнери и да изберем други цветове за текста.

Друг начин да направим текста четлив е като зададем фон за контейнера. Маркираме контейнера с името на автора, щракваме с десния бутон и избираме Format Shape. От Color избираме тъмнозелен цвят, а от Transparency и прозрачност ЗО%.

Да вмъкнем следващ слайд, като изберем на него да има само един текстов контейнер: Home->New Slide-> Тitle Only(само заглавие). В контейнера да въведем текст Мадарското плато и да му зададем шрифт Aria/, размер 32, и цвят Dark Blue.
С lnsert->Pictures да вмъкнем в слайда снимката Madara_02.tif .
Да увеличим размерите на снимката, като влачим с мишката кръглите маркери в ъглите и. Да разместим текстовия контейнер и снимката, както е показано на илюстрацията, и да подберем подходящ фон за слайда.

Внимание! При промяна на размера на снимка използвайте само маркерите в ъглите. Ако променяте размера от маркерите в средата на страните, ще нарушите пропорцията на снимката.

Н. Николов

Материали за изтегляне >>