Информационни технологии – 6 клас

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – Част 2

Урок за упражнение. 06.04 – 10.04.2020г.

Задача 1. Довършете презентацията за Мадарския конник.

Указания

  • Стартирайте програмата Power Point и изпълнете действията, посочени в урока.
  • Изберете първия слайд и маркирайте текста със заглавието на презентацията. В менюто Format има инструменти, с които можете да промените дизайна на тескта – Text Fill, Text Outline, text Effects, Word Art Styles. Изпробвайте ги и изберете най-подходящия според вас дизайн.
  • В приложенията след края на урока в папката Presentation/Madara Rider ще намерите още снимки и файла _ContentsMR.docx с тяхното описание.

Ако искате слайдовете със снимки да са еднотипни, вместо да вмъквате нов слайд и да намествате на ръка нсимката и текста в него, можете от спискъка на слайдовете да копирате предишния слайд с десен бутон ->Duplicate Slide. След това е нужно само да въведете нов текст и да замените снимката с десен бутон -> Change Picture.

Задача 2. Добавете след първия слайд на презентацията за Мадарския конник карта на България с указание за мястото, където се намира той.

Указания

  • Използвайте файловете BgMap.tif от папката Presentation/Madara Rider.
  • Последователно вмъкнете двете изображения, променете размерите им и ги поставете на местата им, както е показано на илюстрацията.
  • Когато има маркирано изображение, можете да изберете менюто Format. Проверете как променят изображението инструментите Picture Effects, Picture Styles и оформете окончателно слайда.

Приложение >> Presentation/Madara Rider