Информационни технологии – 6 клас

Компютърна презентация

Задача за упражнение -22-04-20

Задача 1. Изработете презентация на тема Готическа архитектура.Указания В папката Presentations/Gothic Arch ще наме-рите снимки по темата и файл_ContentsGA.docx с описанието им. При разполагане на снимките върху слайда се стремете да използвате максимално работ-ната област.

Неправилно
правилно

Ако снимките са с неподходящо съотношение (пропорция) на размерите, не го променяйте с маркерите по средата на страните. Вместо това отрежете излишната част от снимката с инстру-мента Format-> Crop

неправилно
правилно