Информационни технологии – 7 клас

Създаване на таблица


Тема с практическа задача. 23-03-2020

Програмата MS Word дава възможност да се създават таблици. Те
се състоят от клетки, редове и колони, подобно на таблиците, които
познавате от програмата MS Excel. Използването на таблици в текстовите
документи позволява данните да се представят по-ясно и нагледно
и по-лесно да се извършват сравнения и анализи.

Създаване на таблица

Задача 1. Стартирайте програмата MS Word, създайте таблица
с 5 реда и 5 колони и съхранете документа с име tаЫе. docx във вашата работна папка.

фиг 1

Таблица се създава в текстов документ на мястото, където е позициониран текстовият показалец, с бутона Таблица от панела Таблици на менюто Вмъкване (фиг. 1). Отваря се падащо меню, от което избирате
една от опциите.
• Да влачите мишката в решетката, докато оцветите клетките в
толкова редове и колони, колкото искате да има в таблицата.
• С командата Вмъкни Таблица да отворите диалогов прозорец Вмъкване на Таблица (фиг. 2).


В цифровите кутии Брой на колони и брой редове въвеждате
броя на колоните и редовете, които искате да съдържа таблицата.
От групата радиобутони Поведение при автопобиране задавате ширината на
колоните. По подразбиране таблицата се разполага по цялата ширина
на страницата. Ако искате да зададете точен размер на ширината
на колоната, трябва да я изпишете в текстовата кутия, която се намира вдясно от бутона Фиксирана ширина на колоните.

Въвеждане на текст в таблица

Задача 2 Отворете файла table.docx от вашата работна папка и въведете текста в таблицата.

ИмеФамилияМесторождениеКлас
1.ПетърНиколов СофияСедми
2.Стоян ИвановПлевенСедми
3.НияГеоргиеваВарнаСедми
4.МарияВасилеваИхтиманСедми

За да позиционирате маркера в определена клетка от таблицата,
щракнете с мишката в нея и започнете да въвеждате текста. Въведеният
текст се подравнява автоматично вляво на клетката. Ако текстът
не се събира в клетката, той се пренася на нов ред в рамките на клетката,
като нейните размери не се променят. Движението на текстовия
показалец в клетките на таблицата можете да осъществявате и с помощта
на:
• стрелките от клавиатурата – наляво ( +-), нагоре ( j ), надясно
(-), надолу (t);
• клавиша ТаЬ – мести показалеца надясно;
• клавишната комбинация Shift+ ТаЬ – мести показалеца наляво.

Приложение: