Информационни технологии – 7 клас

ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ
Създаване на видеоклип, съдържащ rрафична и звукова информация

<30-03-2020>

1.Видеоклип

Видеоклип (от англ. vidео – видео и сliр – изрезка) , често наричан и само клип, представлява вид краткотраен филм. Видеоклиповете най-често се използват за реклама на стоки и услуги или като филм, който съпровожда музикално изпълнение – музикален клип. Всъщност видеоклипът може да се разглежда и като последователност от бързо сменящи се изображения. Тези изображения се наричат кадри.
Нека да разгледаме как са правени анимационните филмчета в миналото – всеки кадър се изработвал (рисувал) отделно, след което се заснемал и филмът се сглобявал като последователност от кадри (фиг. 1).

фиг. 1

В днешно време изработката на видеоклипове се извършва предимно на компютър, като кадрите се генерират автоматично от виде ообработваща програма. Много от тези орограми разполагат с възможност за добавяне на специални ефекти, които намаляват многократно работата по изготвянето на един видеоклип.

ЛЮБОПИТНО

Първият в историята пълнометражен анимационен филм, рисуван изцяло с маслени бои, разказва за живота на Винсент Ван Гог. В проекта участват 125 художници от цял свят. Заедно, в рамките на 6 години, те успяват да създадат 65 хиляди кадъра с помощта на 3000 литра маслени бои . За целта всеки от художниците преминава през специално обучение, за да усвои техниката на рисуване на Ван Гог. Част от този екип е и българската художничка Елизабет Христова. Сцените първо са заснети с участието на актьори и след това всеки кадър е нарисуван ръчно с маслени бои. Проучени са множество източници на информация за времето на Ван Гог, неговите шедьоври, както и над 800 лични писма, за да бъде създаден визуален експеримент, който няма аналог в историята на киното.

Кадри от филма

Файл за изтегляне >>