Информационни технологии – 7 клас

ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ
Създаване на видеоклип, съдържащ rрафична и звукова информация-част 2

06.04.2020

Програма за обработка на видео Windows Live Movie Maker

В ОС Windows има вградена програма за изработване на видеоклипове.Тя е сравнително проста и няма много възможности, но е достатъчно добра за обикновени нужди. Името и в Windows 1 О е
Windows Movie Maker, а в по-старите версии – Windows Live Movie
Maker. Част е от пакета Microsoft Essentials, който може да инсталирате от папката urok18. Нека да я разгледаме. Интерфейсът е подобен на този на Microsoft Office. В горната част е разположено меню, вляво е прозорец, в който виждаме изработващия се клип, а вдясно е прозорецът с използваните ресурси ( фиг. 2).

Фиг 2.


Има 4 основни менюта:
Home – основно меню за добавяне на видео- , фото- и аудиофайлове.
Повечето операции и настройки на клипа се извършват в това
меню.
Animations – меню за избор на видеоефекти, които определят как
ще се премине от едно изображение или клип към друго.
Visual Eff ects – меню за избор на ефекти, които ще се приложат
само върху избран елемент.
View – меню, в което можете да избирате различни режими на показване на програмата, както и аспекта на филма ( съотношението
между дължината и височината на кадъра).
Edit, Format – менюта за редактиране на показването на избран
елемент.

Практическа задача

Задача 1. Изработете кратък вuдеоклuп, като използвате материалите от посочения линк:
https://inftech.bgtest.eu/07class/urok%2018/

За да добавим материал (снимка) към клипа,“ използваме менюто Add videos and photos или просто влачим нужните файлове в дясната част на основния прозорец. Добавете по този начин желаните от вас снимки. Подредете ги в желан от вас ред. По този ред ще бъдат показани във филма. Към всяка снимка или видео може да се добави текст посредством бутона Caption от менюто Home. Ако искаме
текстът да е преди снимката или видеото, трябва да използваме бутона Title. Към филма се добавя празен кадър, върху който можем да изпишем текст. Времето, когато се появява заглавието, може да се променя, като се избере с мишката от десния прозорец на приложението и се приплъзне на нужната позиция.
Към видеоклипа може да се добави и музика. Това става посредством
бутона Add Music (фиг. 3) в менюто Home. Той може да се използва
само ако вече е добавено някакво съдържание ( снимка, видео,
заглавие) към клипа. Отваря се диалогов прозорец, откъдето трябва
да изберете един или няколко аудиофайла. Времето, когато се стартират във филма, също може да се настройва посредством селектиране и приплъзване от прозореца с ресурсите.
След като сте нагласили всичко, филмът може да се запише от менюто Save movie. Отваря се диалогов прозорец (фuг. 4) с възможните варианти за размер и качество на филма. Форматът, в който се записва филмът по подразбиране, е wmv.

Конвертиране и съхраняване на видеофайл
Както видяхме в началото на урока – видеофайлът съчетава видео-
и аудиоинформация. Обемът на тази информация е голям. За да
не стават видеофайловете огромни, информацията се компресира.
Различните формати на видеофайловете поддържат различни методи
на компресия. Един от най-разпространените формати е mp4. Той
поддържа почти всички съвременни компресии. Форматът wmv е основен
видео формат на ОС Windows, но поддържа малко и сравнително
стари методи на компресия.

Задача 2. С по.мощта на програмата Апу Video Converte,· конвертирайте
файла primerl.wmv от папката urok18 във фар.мат тр4

Инсталирайте програмата Any Video Converter, като стартирате
файла avc-free.exe от папката urok18. След приключване на инсталацията стартирайте програмата. В отворения прозорец добавете файла за конвертиране, като натиснете бутона Добавяне. Изберете формата, в който ще записвате файла от падащия списък до бутона Конвертирай. От панела Основни настройки може да разгледате и промените параметрите на видеофайла. Натиснете бутона Конвертирай за да завършите процеса. След приключване на конвертирането се отваря прозорец с новия файл.

Материал за изтегляне >>