Информационни технологии – 7 клас

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови
и видеообекти

27-04-2020

Да си припомним
Да си припомним с какво се запознахте в пети и шести к лас:
• Програмата, с която работите при създаване на компютърни презентации
е Microsoft PowerPoint.
•Основният елемент на компютърната презентация е слайда.
•В компютърната презентация се вмъкват и форматират графични
изображения и обекти, художествени надписи, звук.
•На елементите от слайд се добавят анимациионни ефекти, а между
отделните слайдове се добавят преходи.

Използване на звук
Звуковите ефекти се използват за озвучаване на отделен слайд или
за цялата презентация. В шести клас се запознахте с вмъкване на
звук и задаване на различни характеристики на звукозапис.
Вмъкване на звук се извършва с бутона Audio от панела Media
на менюто Insert (фиг. 1).
Опциите за избор, които програмата предлага,са:

фиг.1

• Audio on Му PS – вмъкнатият звук да бъде от файл от компютъра.
• Record Audio- да направите запис директно в слайда.
Задача 1. Създайте презентация на тема „Музикални жанрове „.
В нея включете слайдове, свързани с опера, соната, симфония.
Вмъкнете подходящи звукови файлове от папката urok 19. Добавете
слайдове, в които да запишете кратко звуково описание на музикалните жанрове. Съхранете презентацията с име muzika.pptx във вашата работна папка.
• Изберете командата Record Audio.
• Отваря се диалоговият прозорец Record Sound. (фиг. 2)

• В полето Record Sound натиснете Record и започнете да говорите.
• Когато приключите, натиснете бутона Stop . Дайте име на своя
запис.
• Съхранете записа и го вмъкнете в слайда.

Използване на видеообекти
Добавянето на видеообекти се извършва с бутона Video от панела
Media на менюто Insert
. От падащото меню можете да изберете:
• Online Video.
• Video on Му РС – вмъкнатият видеообект да бъде от файл, записан
на компютъра ви.

Приложение с файлове за упражнеине: