Информационни технологии – 7 клас

Представяне на презентация пред публика

11-05-20

Запазване на презентации в различни файлови
формати

По подразбиране програмата MS PowerPoint съхранява
презентациите във формат с разширение pptx, а постарите
версии на програмата с разширение ppt. Програмата
съхранява файловете и в други формати. Видът
на формата се задава от полето Save As type на диалоговия
прозорец Save As
. От падащия списък на полето можете да изберете желания формат.

Основни правила при представяне на презентация

•Да се говори ясно, уверено и достатъчно силно.
• Да се използва разбираем език, съобразен с възрастта и
познавателното ниво на публиката.
• Да преобладават свободните формулировки в изказа, да се
обърне внимание на обяснение на написаното, на допълнителни
факти и разяснения на графичните изображения.
• Да се избягва употребата на паразитни думи, а в определени
моменти с цел разведряване на обстановката да се използват
шеговити изрази.
• Да не се обръща гръб на публиката, стойката на тялото да
бъде изправена.
• Да се следи реакцията на публиката и да се задържа нейното
внимание.
• Да се предоставя възможност на публиката да участва с
въпроси и коментари.
• Да се насочват интересите на аудиторията към разрешаване
на определени проблеми.

Материал за изтегляне >>