Технологии и предприемачество – 6 клас

30.03-03.04.2020
КОМБИНИРАНЕ И СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Изработване на изделия чрез комбиниране на материали.

Декорацията е художествената украса на облекло, помещения, мебели, предмети от бита и много други изделия, които използваме.
Да декорираме, означава да придадем красив и изящен вид на средата, в която живеем, учим и се забавляваме.
Декорацията може да се извършва върху предмети от дървесина, метал, кожа, тъкани, пластмаса, стъкло и други материали.
Така се постига „оживяване“ и разнообразяване на предметите,
помещенията, облеклото, мебелите.
Декорирането на предметите, помещенията, облеклото, мебелите
може да бъде постоянно или Временно.

В кои изкуства декорацията намира широко приложение?

Основните елементи, които се използват при декорирането, са
орнаментите. Те представляват красиво съчетание от разнообразни
линии, геометрични форми и фигури от растителния и животинския
свят. Прилагат се при изработване и украса на облекло, декоративни пластики, пана и живописни форми от различни материали текстилни, керамични, метални, дървени, стъклени, както и декорации от комбинирани материали.

Декоративните тъкани имат широко приложение в бита. Изработват
се чрез тъкане на текстилни материали и служат за тапициране
на мебели, за подови настилки, завеси, покривки, завивки.
От декоративни тъкани са и различните видове пана и гоблени за
декорация на стени. Особено висока художествена стойност имат
декоративните тъкани, изработени на ръчни тъкачни станове, от
естествени материали, обагрени с бои на растителна основа. Така
се изработват и националните носии. Световна слава за България
носят чипровските килими. С тях са декорирани и отделни помещения на Бъкингамския дворец в Англия.

Посочете примери за постоянна и временна декорация, в изработването на която и вие вземате участие.

Ковачеството е професия за изработване на изделия от метал.
То е и художествен занаят, чрез който тези изделия се декорират
и им се придава красив външен вид. Художествената обработка на металите е позната още от древността
и се извършва по два начина:
• чрез нагряване, при което те стават пластични и им се придава
желаната форма чрез различни по големина и вид чукове;
• чрез студено изковаване, при което с орнаменти се декорират
домакински съдове, бижута и украси за колани (токи, пафти),
както и други изделия от мед, бронз, сребро или злато. Използва
се също чук, както и специални инструменти – длета, секачи, пробойници. С тях се постига релефното изображение на декорацията. Гравирането е също такава техника – изрботват се различни изображения, изписват се имена върху бижута, часовници, чрез прорязване на канали. Когато металът се прореже изцяло, се получават ажурни декорации.

Декоративни изделия с обемни форми могат да се получат и чрез
отливане на материали, които при нагряване преминават в течно
състояние. Такива са металите и пластмасите. Днес широко се
използват и старите занаятчийски техники с8ещарст8о и сапунgжийст8о, чрез които се получават красиви декоративни изделия от парафин и сапун. Отливането на желаната форма от метал се извършва в предварително подготвен леярски модел, изработен от дървесина или восък. Следва изработването на леярски калъп от специална леярска пръст, в който се излива разтопеният метал.

След изстиването на метала калъпът се отваря и изделието се изважда.
Отливането на изделия от пластмаса се извършва със специални
шприц машини. С тях в леярската форма се вкарва разтопената
пластмаса, но под налягане.


Декоративни свещи от восък или парафин, както и сапуни могат
да се отливат в калъпи с желаната форма, изработени от картонени,
метални или пластмасови опаковки. Фитилът на свещта или
закачалката на сапуна се поставя в калъпа преди отливането.

Техниката Декупаж означава „изрязване“, или казано с други
думи създаване на колаж чрез хартиена апликация. Използват се
отпадъци и изрезки от хартия, плат, дантела, панделки, пресовани
цветя които съдържат различни изображения. фигурките се апликират върху всякакви гладки повърхности (дърво, метал, стъкло,
керамика, дебел картон).

Проучете и съставете портфолио на различни видове декорация, получена чрез различни техники, от разнообразни материали. Групирайте ги по: предназначение; вид на материала; вид на приложената техника за декорация; вид на използваните орнаменти.
Разработете проект на собствен модел за декорация
от комбинирани материали, която ще изработите в следващите часове по технологии и предприемачество.

ЗА ДОМАШНА РАБОТА. ЗАПИШЕТЕ В ТЕТРАДКИТЕ СИ.
Като използвате източници на информация по ваше желание отговорете:
>Къде се използват декорации?
>От какви материали може да се направи декорация?

Н. Николов

Материал за изтегляне ->>