Технологии и предприемачество – 6 клас

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ И КОЖА

06.04 – 10.04.2020г.

Кукерските тържества са древна българска традиция. Участни-ците в тях сами изработват костюмите си, като използват голямо разнообразие от материали: жива вълна, прежди и тъкани, кожи, метални звънци и украшения, стъклени и пластмасови мъниста, де-бел картон и др. Особено внимание се отделя на изработването на кукерските маски.

Разгледайте фотосите на кукерските костюми и маски. Вижте как можете сами да изработите своя кукерска маска, като следвате стъпките:

  • Нарисувайте маската с цветни моливи или бои.
  • Определете вида на материалите за основа и за декорация на маската.
  • Определете начините за съединяване на материалите спо-ред формата и свойствата им.
  • Нарисувайте орнаментите за декорация, изработете ша-блони за тях и определете вида на материалите, от които ще ги изработите.
  • Определете начините за съединяване на орнаментите с другите материали от маската.
  • Изработете маската.Направете изложба и оценете най-красивата кукерска маска по предварително определени от вас критерии за качество.

Зад.2 Загубили сте едната си ръкавица? Помислете и предложете: в каква полезна вещ можете да превърнете другата ръкавица? Скицирайте варианти на изделия. В зависимост от основния ма-териал на ръкавицата определете останалите подходящи ма-териали за допълнителни елементи и орнаменти за декорация. Разделете се на групи от по четирима ученици и разработете по два варианта за изделие от:

  • ръкавица с 1 пръст
  • ръкавица с 5 пръста.

Съставете технологична карта.Представете изделията пред класа и аргументирайте оригинал-ността на решението си. На следващите илюстрации е даден пример за изработване на играчка папагал от ръкавица с пет пръста.

Зад.3 Често забравяте къде са ключовете ви. Изработете свой ключо-държател, като използвате токЎ от стар колан, цветна прежда или тънък шнур, мъниста и кожени ленти. Използвайте най-простия възел от техниката макраме за об-точване на токата. Определете начина на свързване и закоп-чаване на ключодържателя към гайката на панталон или пола.

Материал за изтегляне >>