Технологии и предприемачество – 7 клас

Тест ТЕХНИКА

Тест за упражнение. 25-03-2020г.

Опитайте се да отговорите на въпросите, като използвате наученото до тук, а също така и посредство инструментите за търсене в Интернет да открието правилните отговори.

Отбележете верните отговори в на лист или в работна тетрадка.

1.)Допълнете изреченията на местата със знак [?]
[?] е уред за измерване на атмосферно налягане – натиска, който оказва атмосферният въздух върху единица повърхност.
[?] е уред за измерване на скоростта на движещи се обекти.
[?] е уред за измерване или регистриране наличието на електрически потенциал

2. Отбележете с кои от изброените уреди могат да се измерват линейни размери.
а. индикаторен часовник
б. електромер
в. шублер
г. амперметър

3. Свържете уреда с величината, която измерва.
А). шублер а.) налягане
Б). манометър б.) линейни размери
В). скоростомер в.) скорост

4. Свържете вида на машината с предназначението и.
А. Работни машини Б. Енергетични В. Информационни
а.) Служат за получаване или преобразуване на механична енергия – двигател с вътрешно горене, електродвигател.
б.) Обработват информация – сметачна машина, касов апарат.
в.) Променят размерите, формата, разположението или свойствата на материалите и предметите – пробинна машина, перална машина, влак …

5. Попълнете липсващите думи.
[?] е съединителен елемент и представлява цилиндрично тяло с глава в единия край и резба на другия, на която се завива гайка. Гайка е съединителен елемент с отвор, в който е нарязана [?]. Вал е машинен елемент за предаване на [?] от едни елементи на други. Зъбно колело е машинен елемент за предаване на въртеливо движение от един [?] на друг.
а.)болт б.) гайка в.) вал г.) въртеливо движение д). резба

6. Поставете наименованието на предавките от илюстрацията.

а) ремъчна б.)гребенна в.)зъбна г.)верижна д.)фрикционна

7.Отбележете с А активните елементи и с П пасивните елементи.
а.) полупроводников диод б.) бобина в.) транзистор г.) кондензатор

8. Свържете елемента с характеристиката му.
А. полупроводников диод Б. транзистор В. интегрална схема
а. кристал, в който чрез специална технология са оформени огромен брой електронни елементи и който е завършено електронно изделие.
б.)електронен елемент с два извода, които имат еднопосочна проводимост.
в.) електронен елемент с три извода, които могат да усилват и генерират електрически сигнали.

Н. Николов

Файл за изтегляне >>>