Технологии и предприемачество – 7 клас

Комуникационни технологии

Урок за упражнение 06.04 – 10.04.2020г.

Задача 1. Разгледайте илюстрациите, показващи съвременни технически средства и системи за информация и комуникация, посочете тяхното наименование, предназначение , функции и области на приложение.

Запишете го в тетрадките си според номерацията на обектите.

Задача 2. Разгледайте илюстрацията, показваща съвременни средства и системи за комуникация с фиксирани и мобилни мрежи, посочете тяхното наименование, предназначение, функция и области на приложение. – запишете го в тетрадките си.

Задача 3. Разгледайте илюстрацията, показваща технически средства за комуникация на Световната мрежа- Интернет, и посочете тяхното наименование, предназначение, функции и области на приложение.

Опишете ги в тетрадките си според номерата на картинките.

Задача 4. Разгледайте различни модели мобилни телефони , сравете техните функции и посочете предимствата и недостатъците на всеки от моделите.