Технологии и предприемачество – 7 клас

Морзовата азбука

първата революция в комуникациите

22-04-2020 – урок за допълване на знанията и общата култура.

Морзовата азбука е изобретен от америкаския професор Самюел Морз през 18 век. Без да разбира нищо от електричесво, той открил гениален начин за изпращане на съобщения чрез известните вече електрически вериги и електромагнити. Само с два вида различаващи се един от друг електрически импулси – дълъг и къс, станало възможно предаването навсички букви от азбуката. Така през 1844 година между градовете Балтимор и Вашингтон(60км) заработила първата телеграфна линия. Десет години след това морзовият телеграф вече бил най- разпространеното средство за комуникация в света.

Морзов ключ

Букви, цифри и знаци (международен стандарт)

Букви, цифри и знаци (кирилица)

Матириал за изтегляне >>