Технологии и предприемачество – 7 клас

ВИДЕОКАМЕРА

13-05-20

Видеокамерата е електронно устройство, предназначено за залисване на видеоизображения (или просто видео) – поредица от образи, и звук.
Конструктивно видеокамерата и фотоапаратът си приличат, но има и някои съществени различия. Видеокамерата записва няколко
десетки кадъра (последователни снимки) в секунда, може да съхранява видеоматериал с продължителност няколко часа, да записва звук едновременно с видеото, т.е. да прави озвучен запис. В зависимост от принципа и начина на действие и предназначението си видеокамерите биват механични и дигитални, стационарни и
преносими, охранителни, индустриални и други.
Действието на видеокамерата се основава на несъвършенството на човешкото зрение да различава като отделни картини бързо сменящи се изображения, например с честота 24 пъти в секунда.

При електронните (диrиталните) видеокамери се използва полупроводников чип (матрица, решетка) с множество миниатюрни сензори (CMOS или CCD), чувствителни към светлината, които преобразуват отразения от обекта сноп светлинни лъчи в електрически сигнали.

И двата типа сензори изпълняват една и съща функция, но се огличава:г по технологията на пренасяне и преобразуване на електрическия заряд.

Предимството на CMOS сензорите е, че са с вграден аналогово-цифров преобразувател на електрическия сигнал в цифров, докато при CCD сензорите това става с помощта на външна интегрална схема. И при двете технологии видеото, заснето с дигитална видеокамера,
представлява поредица от кадри, всеки от които е съхранен като цифрова информация, която може да се обработва, предава и възпроизвежда.

Най-важната характеристика, по която могат да се категоризират видеокамерите, е резолюцията, т.е. разделителната способност, която се определя от броя пиксели (на английски Pixel, от Picture element)
по дългата страна на кадъра. Това са множество малки точки с променливи цвят и яркост, които изграждат изображението. Поради малкия размер на пикселите човешкото око не вижда отделни точки,
а възприема цялост.на картина. Колкото по-голяма е резолюцията на камерата, толкова по-качествен е видеозаписът: При стандартната резолюция (SD – Standard Definition) видеокамерата записва 720 х
576 пиксела или около 0,4 мегапиксела. Камерите с висока резолюция (НD – Нi Definition) записват 1920 х 1080 пиксела, което е почти 4 пъти повече.
4К камерите имат ултра1Висока резолюция (Ultra НD) – около 4 мегапиксеJ11а, която е десет пъти по – голяма от стандартната.
Видеокамерите се различават и по вида на носителя на видеозаписа – твърд магнитен диск (НDD), карта памет (SD), оптичен диск (DVD,
Blu-ray НD-DVD), компакт флаш карти (Compact Flash). Предимство на видеокамерите с вградени магнитни дискове е :големият обем памет,
който се удвоява всяка година благодарение на бурното развитие на компютърните технологии, а недостатък е необходимостта от използване на самата камера като възпроизвеждащо устройство
при гледане на видеоматериала на телевизор.
Дигиталната видеокамера се състои от следните възли:

Материал за изтегляне >>