Математика – 5 клас

Лице на триъгълник

Урок по математика за 5 клас – 9. 04. 2020

Само четете!

Преминаваме  към следващия урок, в който ще се научим да намираме лице на произволен триъгълник.

Височина в триъгълник.

Какво е височина? 

Височината в триъгълника е отсечка, която излиза от съответния връх на триъгълника и пресича срещулежащата страна под прав ъгъл.

Всеки триъгълник има по три височини, тъй като има три върха.

Височината в триъгълник е много важен негов елемент, защото чрез нея пресмятаме лице на триъгълник.

Височините отбелязваме с буквата : h.

И тъй като имаме три височини, за да ги различаваме се слага долен индекс на страната, към която е построена височината.

Например височината към страната  а  на ∆ АВС записваме така : h a , височината към страната b

с h , а тази към с –  h c.

Ето как изглеждат нещата в триъгълника.

А сега препишете плана на урока:

Лице на триъгълник

1.Височини в триъгълник – 3 броя : h a  ,  h b , h c

2.Формула за лице на триъгълник:

Правило: Лице на триъгълник намираме като умножим една от страните му и ВИСОЧИНАТА КЪМ НЕЯ, а полученото разделим на 2.

Моля правилото да се напише и научи!

Само прочети:

Няма значение коя страна е дадена, важното е да е височината към нея.

И не се плашете от дългата формула, тя не се пише цялата, а се използва само тази част от нея за елементите на която имаме дадени числа.

Това е показано в решените по долу задачи.

Например ако в задачата е дадена страната b и височината към нея, записваме само:

Същото се отнася и ако са дадени страните  а  или  с  и височините към тях.

А сега да видим как се прилага тази формула в решаването на задачи.

Задачите 1 и 2 да бъдат преписани в тетрадката! ( без обясненията с думи, само решенията)

1 зад. Да се намери лицето на триъгълник със страна b = 2, 8 cm. и височина към нея h b = 4 cm. S = ?

Съкратен запис:  b = 2, 8 cm., h b = 4 cm. , S = ?

Решение: Пишем формулата:

Заместваме с числата от условието : S =(2, 8 . 4) /2

Пресмятаме и се получава: S = 11,2 . 2 = 5, 6  кв. cm.

2 зад. Да се намери лицето на триъгълник със страна  а=1, 8 cm. и височина към нея

hа= 3 dm. (Внимание!  Различни единици )

Съкратен запис: a = 1, 8 cm., h a = 3 dm = 30 cm.,S = ?

Решение: Пишем формулата :

Заместваме с числата от условието: S =(1,8 . 30)/2

Пресмятаме, ако е възможно съкращаваме.

Получава се: S = 27  кв. cm.

Предстои час за упражнение по тази тема, в която ще разгледаме и т. нар. Обратни задачи.

ДОМАШНА РАБОТА:

3 зад. Да се намери лицето на триъгълник със страна b = 0, 8 cm. и височина към нея h b = 4, 5 cm.

4 зад. Да се намери лицето на триъгълник със страна a = 9 cm. и височина към нея  h = 2 m.

Очаквам oтговорите на решените две задачи.

Материал за изтегляне >>