Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас – ИУЧ – 10.04. 2020 г.           

Обиколка и лице на изучените фигури

упражнение

Днес ще затвърдим знанията, които се опитахме да усвоим през изминалата седмица.

Нека си припомним:

1.Как се наричат страните на правоъгълника ?

2.Как се наричат най – дългата страна в правоъгълния триъгълник ?

3.Как се наричат страните, които образуват правия ъгъл в правоъгълния триъгълник?

Само четете:

А сега да видим каква е разликата между обиколка и лице на геометрична фигура.

Обиколка – от самата дума се разбира, че „ обикаляме “ фигурата.

Обиколка се намира като съберем страните. Обиколка бележим с Р.
Мерни единици за обиколка са : cm., mm., m., dm., km.

Ако имаме триъгълник събираме трите му страни:Р = а + b + c

Ако триъгълникът е равностранен, страните му са равни.

Тогава обиколката може да намерим така:  Р = 3. а

Ако в задачата е даден квадрат обиколката му намираме като 4.а,тъй като той има равни страни.

Ако пък решаваме задача от обиколка на правоъгълник със страни  а  и  b, за намиране на обиколка записваме формулата: Р = 2. а + 2. B,защото страните на правоъгълника са две по две равни.

Препишете решените задачи в тетрадката си!

1 зад. Даден е правоъгълник с широчина  4 cm и  дължина 2,3 cm.

Колко е обиколката на този правоъгълник?

Решение:  Записваме формулата: Р = 2. а + 2. b 

Заместваме  с числата от условието: Р = 2 . 4 + 2 . 2,3

Пресмятаме, като първо извършваме умножението, а после събирането.

Р = 8 + 4, 6 = 12, 6 cm.

2 зад. Колко метра дървени летвички са нужни, за да се направи рамка на картина с форма на правоъгълник, който има  размери 1, 1 м. и 86 см. ?

Решение:

В задачата се търси обиколка на правоъгълник с размери:

а = 1,1м. и b = 86 см. = 0, 86 м. ( 1 м. = 100 см., 1см. = 0, 01 м)

Р = 2. а + 2. b 

Р = 2 . 1,1 + 2 . 0, 86

Първо извършваме умножението, а после събирането.

Р = 2, 2 + 1,72 = 3, 92 м.( запетайка под запетайка ! )

Само четете:
Лице – нарича се оше „ площ “. Лицето бележим с буквата: S.
Мерни единици за лице са: кв.cm., кв. mm., кв. m., кв. dm., кв.km.

В часовете ни тази седмица решихме доста задачи от лица на фигури. Сега ще опитате самостоятелно.

Напомням: РЕШЕНИЕТО СЕ ЗАПИСВА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

Съкратен запис на условието

Първи ред- формулата,

Втори ред – заместване на буквите с числа.

Трети ред – пресмятането и МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ.

Сега ви прилагам всички необходими данни в таблица и предлагам самостоятелно да решите

няколко задачи. Вече се научихме и да разчитаме данни от таблица.

Геометрична  фигураФормула за обиколкаФормула за лице
КвадратP = 4 . aS = a . a
ПравоъгълникP = 2 . a + 2 . bS = a . b
ТриъгълникP = a + b + cS =  
Правоъгълен триъгълникP = a + b + cS =  
Геометрична  фигураФормула за обиколкаФормула за лице
КвадратP = 4 . aS = a . a
ПравоъгълникP = 2 . a + 2 . bS = a . b
ТриъгълникP = a + b + cS =  
Правоъгълен триъгълникP = a + b + cS =  

Материал за изтегляне >>