Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас

Успоредни прави. Успоредник и ромб.

Само четете:

От днес ще оставим за малко триъгълниците, за да повишим нивото на математическата си грамотност, като разгледаме няколко урока от четириъгълник.

Това, което сте учили в начален курс по тази тема е много малко като нови понятия, видове задачи.

Освен квадрат и правоъгълник, има още видове четириъгълници, изучаването на които започва в 5 и се задълбочава в 7 клас. (за прогимназиален етап)

Днес ще започнем с четириъгълник, наречен УСПОРЕДНИК.

Нека първо обачче да припомним или научим какво значи УСПОРЕДНИ ПРАВИ

Препишете в тетрадките:

1.Успоредни прави – Две прави, които нямат обща точка (казано по – ясно: не се пресичат) се наричат УСПОРЕДНИ ПРАВИ. знакът ІІ  в математиката се чете: „ успоредни“.

2.Успоредник – четириъгълник, на който СРЕЩУПОЛОЖНИТЕ СТРАНИ са успоредни се нарича УСПОРЕДНИК.

Какво значи СРЕЩУПОЛОЖНИТЕ СТРАНИ ?  От името се вижда една „ срещу“ друга.

3.Ромб – успоредник с равни страни се нарича РОМБ.

Тук всички страни се означават с една и съща буква, например а.

4.Обиколка на успоредник и ромб.

Срещупожните страни на успоредника са равни.

Това трябва да знаете от ученото ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП.

Как да намеря обиколка на успоредник и ромб?

По подобен начин се записват и задачите за обиколка на успоредник, защото неговите страни, както казах в т. 2 също са две по две равни.

Фомули за намиране на обиколка:

Успоредник: P = 2 . а + 2 . b

Ромб: P = 4 . a

Помислете по въпросите. В утрешния урок искам да ми отговорите.

Дали правоъгълникът е успоредник?

А дали квадратът успоредник?

Хайде сега, задачи 🙂 Само четете указанията, не ги преписвайте!

В задачите от този урок ще заложим повече на вашите решения, защото: решавахме вече заедно задачи от обиколка на правоъгълник, тук също имате една решена. Както вече споменах, при узпоредника обиколка се намира по същия начин.Що се отнася до обиколката на ромба, неговата обиколка е пък като тази на квадрата.

Внимание!

-Четете задачата.

-Пишете формулата.

-Замествате с числата от условието.

-Пресмятате.

! Ако мерните единици са различни, превъщате ги. Това също вече е показано и обяснено.

ЗАДАЧИ ЗА ДОМАШНА РАБОТА.

1 зад. Намерете обиколката на успоредник, ако:

а) a = 7 cm.  b = 4 cm.

б) a = 5, 4 cm., b = 3 cm.

в) a = 2 m., b = 67 cm.

2 зад. Намерете обиколката на ромб със страна:

а) а = 2, 3 cm.

б) a = 0, 6 m.

Материал за изтегляне >>