Математика – 5 клас

Лице на успоредник

Урок по математика за 5 клас 23-04-20

Първо ще проверим какво научихте от урока за успоредник.

Отговорете:

1.Коя от посочените геометрични фигури НЕ Е УСПОРЕДНИК?

а)
б)
в)
в)

2.Кои от страните на успоредника от чертежа са равни?

а) АB = BC,

б) AB = AC ,

в) AB = CD,

г) AB = BD

3.Обиколката на ромб със страна  2,5 cm. e:

a) 100 cm.

б) 625 cm.

в) 50 cm.

г) 10 cm.

Вчера в края на урока ви поставих въпросите:

Дали правоъгълникът е успоредник?
А дали квадратът успоредник?

Благодаря на тези, които ми отговориха!
Ето и правилният отговор:

Правоъгълникът е успоредник с прав ъгъл.
Квадратът е правоъгълник с равни страни.

Ето, че дойде време да се научим и на нещо ново:

Как да намираме лице на успоредник?

Първо ще уточним, че подобно на триъгълника успоредникът също има височини. И отново това е отсечка, перпендикулярна на една от страните, която отбелязаваме с h.

Препишете в тетрадките:

Лице на успоредник

1.Височина в успоредник.

За любознателните: ( не е задължително да се преписва)

Когато говорим за две височини в успоредника не се има предвид чертеж като първия, защото двете височини са с равни дължини и се броят за една, а се прави като на втория чертеж. Както виждате там височините са с различни дължини.

Препишете и научете:

2.ФОРМУЛА ЗА ЛИЦЕ НА УСПОРЕДНИК.

S = a . ha = b . hb

Само четете:

Подобно на триъгълника тя се пише за двете страни ( а и b), но в дадена задача се използва само тази част от нея за елементите на която имаме дадени числа.

Сега остава любимата ви част от урока – РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ:

ВНИМАНИЕ

Решенията на здачите се оформят правилно, което означава не само „някакви пресмятания“, а следните части:

1.ВЪВ ВСЯКАО РЕШЕНИЕ ПЪРВО ПИШЕМ ФОРМУЛАТА С БУКВИ, за да се знае какво пресмятаме.

2.ЗАМЕСТВАМЕ С ЧИСЛАТА ОТ УСЛОВИЕТО, КАТО ВСЯКО ЧИСЛО Е ПОД СЪОТВЕТНАТА БУКВА, а  не където ние решим.

3.ПРЕСМЯТАМЕ и оформяме крайния резултат.

Зад. 1 Намерете лицето на успоредник с дадени елементи:

а)а = 4 cm., h a = 5 m.

б)а = 3 cm., h a = 0, 8 cm.

в)b = 1 dm., h b = 0, 78 cm. 

Решение:

По принцип учениците обичат задачите от лице на успоредник, защото на практика има да се умножат само две числа, но да видим къде може да сбъркаме, ако невнимаваме.

а) S = a . ha

S =4 . 500

S=2000 кв. cm.

Грешка, която често се допуска – не се превръщат мерните единици и се умножава 4. 5

б) S = a . ha

S= 3 . 0, 8

S= 2, 4 кв. cm

в) S = b . hb

S=10 . 0,78

S=7, 8 кв. cm.

Зад. 2 Лицето на успоредник е 12, 4 кв. cm., а една от странитему е 5 cm. Намерете височината към нея.

Решение: Може би познахте, това е обратна задача. При успоредника и тя се решава по – лесно, отколкото при триъгълника. Дори няма нужда от моитеобяснения.

Съкратен запис:

b = 5 cm.,

S = 12,4 кв. cm.,

h b = ?

Формула: S = b . hb

Заместване: 12,4 = 5 . h b

Пресмятане: h b = 12, 4 : 5

Краен резултат: h = 2, 48 cm.

Домашна работа:

Зад. 3 Намерете лицето на успоредник, ако:

а) а = 6 cm. , h a = 2, 2 сm.

б) а = 4 dm. , h a = 0, 7 cm.

в) b = 1 m. , h b = 63, 29 cm.

Зад. 4 (по желание)

а) Обиколката на успоредник е 25, 4 dm. , а ената му страна е 4 dm. Намерете другата страна на успоредника.

б) Даден е успоредник с лице 11,1 кв.cm. и височината към една от страните му 3 cm.  Намерете страната на успоредника, към която е построена тази височина.

Материал за изтегляне >>