Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас

Лице на трапец

Упражнение

Тъй като формулата за лице на трапец е най  – трудната до момента тъй като в нея има най – много действия,  днес ще затвърдим знанията си с решаване на още задачи.

Припомням:

1.Лице на трапец се намира :

, където a и b са основите на трапеца, а h е височината му.

2. Това е правоъгълен трапец (говорехме за него в първия урок за трапец).

Особеното тук е ,че едното бедро всъщност е височината, която ни трябва за решаване на задачи.

Хайде сега задачи.

Препишете рещенията в тетрадките си и нправете чертежите:

1 зад. Използвайте чертежа на правоъгълния трапец, по –горе.

Намерете лицето на правоъгълен трапец с оцнови 3 см. и 8 см. , ако по –малкото му бедро е 6 см.

Както виждате в задачат няма височина. Но за сметка на това трапеца е правоъгълен иимаме дадено бедро, което е всъщност височината, която ни трябва.

a = 3 cm. b = 8 cm.  h = 6 cm. S = ?

Решение:

S = ( 3 + 8 ) . 6 / 2

S = ( 11 . 6 )/ 2

S = 66 / 2

S = 33 кв. cm.

2 зад. Обратна задача! Трябва да се намери h, като знаем: S , a, b

Остава пресмятането: 117 . 2 = ( 8,6 + 4,4 ) . h

234 = 13. h

h = 18 cm.

За любознателните!

Тази задача не е задължителна.

3 зад. Трапец с височина 0,5 м. има лице 1,35 кв. м. Намерете  голямата основа на трапеца, ако малката е 0,75 м.

S = 1,35 кв. м.,  

b = 0,75 м.,  

h = 0,5 м.

а = ?

Решение:

1, 35 = ( а + 0,75). 0,5 / 2

1,35 . 2 = ( а + 0,75) . 0,5

2,7 = ( а + 0,75) . 0,5

а + 0,75 = 2, 7 / 0,5

а + 0,75 = 5,4

а = 4,65 m.

Сега ще опитате вие.

Домашна работа:

3 зад. Да се намери лицето на правоъгълен трапец с основи 4,2 см. и 7 см., ако по – малкото му бедро е 2 см.

Особеното тук е пресмятането с дробни числа. Внимавайте със десетичната запетая.

4 зад. Да се намери лицето на правоъгълен трапец с основи 36 см. и 5 дм.дм. см., ако по – малкото му бедро е 2 см.

В тази задача обърнете внимание на мерните единици – различни са.

5 зад. Да се намери височината  на трапец, ако лицето му е 147 кв. см., а основите му са 20 и 36 см.

6 зад. По желание ( по трудничка е ). Да се намери основата  на трапец, ако лицето му е 70 кв. мм., а една от основите му е 2 мм., а височината към нея е 5 мм.

Материал за изтегляне >>