Математика – 5 клас

Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.

03-03-2020г.

Сигурно това заглавие не ви говори нищо, но сега ще го разясним, лесно  е.

Всички ние, в ежедневието си сме затрупани с информация – за хора, животни, предмети, оценки в училище, видове болни, туристически обекти и какво ли още не. Цялата тази информация достига до нас с помощта ха думи и изречения. ( текст ).  Представете си, ако трябва да опишем всичко това с писане, колко време ще ни отнеме. Ето защо има видове начини за представяне на информацията. Един от тях е табличният, т. с , когато дадена информация я пише в една табличка. Тя заема много  по – малко място и в нея се пише много по – малко. Има само един проблем. Трябва да можем да разчитаме ( да разбираме ) тази информация от таблица. Значи ние първо я четем, а после я разбираме ( казва се още  интерпретираме)  кой колкото може. Думата е сложна, но това означава да разбираме в най – общия си смисъл. Ето защо в заглавието пипе : Четене и интерпретиране на данни ( данните, всъщност са информацията, която ни е нужна) . В тозьи урок ще се научим точно това : Да четем и разбираме информация от таблица.

Нека да започваме!  Ето примери: много лесни таблички и  следнате ситуации.

1 зад. ( табл. 1 )  Правя тест по математика за V a  и  V b  клас. Тестът има 10 задачи. Директорката иска от мен да кажа коя задача колко деца са я решили, както иска да види коя задача са я решили най – много и коя   най – малко ученици. Ако трябва да напиша всичко това ще иде цял голям лист и много време, а тя ще трябва да го чете няколко минути. Ако обаче подредя тази информация в табличка, тя ще види за секунди каквото и трябва, а на мен ще ми отнеме по – малко време да опиша с текст всичко това. Хайде сега погледнете таблица 1.

Номер на задача12345678910
Брой ученици26283512448384721

Разчитане на информацията от таблицата:

Изводи от теста по математика:

Най – много ученици са решили зад. 6 , сигурно тя е била най – лесна.

Коя  задача е са я решили най – малко ученика? …………….( най – трудната).

Отговорете си всеки за себе си.

Аз мога да кажа , че трите най – трудни задачи са били 5, 9 и 10.

Хайде вие кажете кои са били трите най лесни задачи……………………

Аз мога да кажа, че задача 2 са я решили 28 ученика.

А вие можете ли да кажете колко ученика са решили зад. 4 ?…………..

Така се разчитат данни от  табличка.

2 зад. ( табл. 2 ) На г- жа Димитрова е нужна справка за броя на всички ученици в училище. Трябва да знае колко момчета и колко момичета има във  всеки клас на училището ни. Тъй като има класове с две паралелки ( а  и  б ) , тази информация ще отнеме много писане и цял лист от двете страни сигурно. Ако тези данни бъдат показани в табличка , отнема по – малко време иза писане и четене.

 1 клас2 клас3 клас4 клас5 клас6 клас7 клас
момичета1213144321815
момчета10851518218

2 зад. Информацията за учениците :

Тук ще ви напиша въпросчета, на които вие искам да отговорите, като гледате табл. 2.

Можем да го наречем ДОМАШНА РАБОТА.

2.1  Колко са момчетата в начален курс? ( от 1 до 4 клас) …………..    

2. 2 Колко са учениците в 3 клас?

2.3  Колко са момичетата в 6 клас? ……………..              

2.4  Колко са момчетат в 6 и 7 клас? ………….

3 зад. Сега ще разгледаме една по – голяма таблица..

Година20112012201320142015
Русия2 186 0351 956 9872 006 3452  346 1781 563 000
Чехия1 250 0001  000 0751 003 567956 0001 456 700
Германия30 90045 00628 19643 00064 000
Полша120 000113 00095 670100 980154 980
Македония803 000750 000567 00972 900
Сърбия67048 00010870 0985 000

В тази таблица е показан броят чужденци, почивали в страната ни през годините от 2011 до 2015.

За да отговорим на въпроси по нея, трябва да засичаме ( може и с пръстчето ) ред и колона. И където те се съберат, е клетката, в която четем какво пише.

Ето така:

1 въпрос : Колко туристи  от Русия са почивали в България през 2012 г ?

Отговор: Засичаме ред „ Русия“ и колона  „ 2012 “. Отговор:  1 956 987

2 въпрос: В коя година е имало проблем по границата ни с Македония?

Отговор: През 2014, тогава не е имало туристи от Македония.

3 въпрос : През коя година туристите от Сърбия са били на – малко ?

Отговор : 2013 ( 108 е най – малкото число на реда)

4 въпрос: Колко туристи от Полша са почивали у нас през 2013 и 2014 г.

Отговор : 100 980 + 95 670 = 196 650

5 въпрос : С колко туристите от Сърбия през 2012 са повече от тези през 2015.

Отговор: 8 000 – 5 000  = 3 000.

И така, умеейки да разчитаме таблица можем да си извлечем информация, да си отговорим  на хиляди въпроси, които иначе биха отнели много време за четене.

Сеага ви поставям въпроси  за „ Домашна работа“

  1. Колко туристи от Полша са почивали унас през 2011 г?
  2. Колко туристи от  Сърбия и Македония са почивали у нас през 2012 г. ?
  3. През коя от посочените години у нас са почивали най – много туристи от Германия?
  4. А през коя година туристите от Чехия за били най – малко?
  5. С колко повече са туристите от Полша почивали у нас през 2015 г., в сравнение с тези през 2014.

Отговорите си изпращайте на: e – mail : milenacvetkova1969@abv.bg

М. Цветкова

Материал за изтегляне >>