Математика – 5 клас

Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

04-05-20