Математика – 5 клас

Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.

02.04.2020г.

Скъпи ученици, както знаете, започвнахме изучаването на нов дял: „ Геометрични фигури и тела „ Тук ще научавате нови и надявам се интересни неща за фигурите, които вече познавате от начален етап, както и заедно ще научим, че има и други, освен познатите ви до тук геометрични фигури.

Както вчера казах поставяме  началото на една много голяма част от математиката, наречена геометрия. Думата геометрия е от гръцки произход и има две части  – гео (земя) и меря. , т.с меря земята. Днес ще се запознаем с още основни понятия, които ще повишат нивото на математическата ви грамотност. След като вече обяснихме какво е права, сега ще видим какви положения могат да заемат правите.

Има два варианта – да се пресичат и да не се пресичат.

1.Успоредни прави.

Две прави, които НЕ СЕ ПРЕСИЧАТ (казано на математически език – нямат обща точка) се наричат УСПОРЕДНИ. Записва се: а ‖ b. Знакът „ ‖ “ в математиката замества думата: „ успоредни “

2.Пресичащи се прави.

Две прави, които се пресичат (казано на езика на математиката – имат обща точка) се наричат ПРЕСИЧАЩИ СЕ. Точката М се нарича: пресечна точка.

3.Перпендикулярни прави.

 Напомням! Правият ъгъл е 90      

Думата: „ перпендикулярни“ е една от трудните думи в математиката, опитайте се да я изговорите няколко пъти на глас, защото много често ще се налага да я употребяваме в часовете по математика.

А сега: опитайте вие – с линия! Начертайте пресичащи се, после успоредни и накрая перпендикулярни прави.                    

4.Разстояние от точка до права. 

Ако имаме една права, например  р и една точка, която не лежи на правата, например М, под  „разстояние от точката до правата “ се разбира ПЕРПЕНДИКУЛЯРЪТ от точката до правата.

Както виждате на чертежа „ разстоянието“ се чертае, като се използва чертожен триъгълник, за да се получи ТОЧНО прав ъгъл.

Като синоим на думата разстояние в математиката може да се използва: „ най – краткият път“.

Това беше урокът за днес. Моля, да се препише в тетрадки и да се начертаят правите с линия.

Тъй като домашната ви работа няма да е по него, а отново ще преговаряме стари уроци, се намира на следващата страница. >>>

Материал за изтегляне