Математика – 5 клас

ДОМАШНА РАБОТА

Да видим какво още трябваше да си спомним от дяла „ Делимост“.

Кои числа бяха прости и кои съставни ?

Припомням: Прости са тези, които се делят само на 1 и на себе си, например – 2, 11 и  т.н

Останалите, които имат и други  делители се нарияат : СЪСТАВНИ.

Например 6 се дели на: 1, 2, 3, 6;   20 на : 1, 2, 4, 5, 10, 20    и т. н

Сега опитайте да отговорите на задачите за домашна работа.

1. Колко от числата 1; 3; 8; 11; 13; 15; 17; 19; 21 са прости:                                                    

а) 6;
б) 5;
в) 7;
г) 4.

2. Колко от числата 1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 15; 17 са съставни:                                                

а) 4;       
б) 5;      
в) 3;      
г) 2.

3. Кои от числата 19, 20, 23, 24 и 25 са съставни?

а) 19 и 20;        
б) 19 и 23;           
в) 24 и 25;
г) 23 и 25.

За любознателните:

А сега нека да си припомним как се откриваха делители. Например : за числото 100 са 1, 2, 4, 25, 50, 100; За  32 – 1, 2 , 4, 8, 16, 32. Това се прави като занем таблицата за деление. Припонете си я!

Сега ми отговорете на задачата: (домашна работа по желание)

4. Всички делители на 125 са:

а) 1 и 125;           
б) 5 и 125;             
в) 1, 5,25 и 125;         
г) 5, 25 и 125.

5. Напишете ми всички делители на числото  36, а който може и на 111

Материал за изтегляне >>