Математика – 5 клас

Лице на фигура. Мерни единици за лице.

Урок по математика за 5 клас – 07.04.2020

Нека припомним от вчера:

1 въпрос: Кой триъгълник се нарича равнобедрен?

2 въпрос: Кой триъгълник се нарича правоъгълен.

Отговорите, моля в коментари!

Продължаваме със  следващия урок, който също е комбинация от стари знания( от начален курс) и мъничко нови. Отново ви предлагам да изгледате един кратък клип. Чрез който ще си припомните изученото в 4 клас.

Препиши в тетрадките:

1.Лице на правоъгълник:  S = a . b , kъдето S е лицето, a, b са широчината и дължината на правоъгълника.

2. Лице на квадрат : S = a. a , S отново е лице, а – страна на квадрата.

3. Мерни единици за лице.

Лицата на всички фигури се измерват в т. нар. КВАДРАТНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ, което беше обяснено в клипчето.

Най – често използваните са  : квадратен метър ( кв.m  ), кв см, и т.н

Само чети!

Напомням!  Когато предмятаме лице на фигура всички страни трябва да бъдат в ЕДНАКВИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ. (т. с или само см, или само м, или само дм.)

Предлагам  ви една табличка за сравнение на мерните единици, в която още тази учебна година ще добавим още една колонка. Направете си я в тетрадката. За мого задачи може да помага!

Мерна единица за дължина на странаМерна единица за лице
1 милиметър     ( 1 mm )1 квадратен милиметър                ( 1 mm 2 )
1 сантимер         (1 cm )1 квадратен сантиметър                ( 1 cm 2 )
1 дециметър      ( 1dm)  = 10 cm = 100 mm1 квадратем дециметър                ( 1 dm 2 )
1 метър                 ( 1m)  = 100 cm = 10000 mm1 квадратен метър                          ( 1 m 2 )
1 километър       ( 1km)  = 1000 m = 100000 cm1 квадратен километър                  ( 1 km 2 )

Сега идва време за решаване на задачи в урока! Подобни сте решавали в 4 клас. Разликата  есамо, че тук ще имаме и десетични дроби.

Препиши в тетрадките:

Зад 1. Намерете лицето на правоъгълник със страни:

а)  a = 2 cm. b = 4 cm.

б ) със страни : 2, 1 и 3 cm.

Само чети!

Тук е лесно. Напомням ! Във всяка задача пишете формулата за лице с букви, защото сега знаем една формула и няма как да я сбъркаме, но след няколко дни ще знаем 5 формули.

Много държа решението да се пише така:

Съкратен запис!!!

Първи ред- формулата,

Втори ред – заместване на буквите с числа.

Трети ред – пресмятането и МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ.

Ако до сега не сте го правили така, сега вече е задължително.

И така, показвам:

Препиши в тетрадките:

Решение:

а)S = a . b

S = 2 . 4

S = 8 кв. cm.

б) S = a .b

S = 2,1 . 3

S = 6, 3 кв. cm.

Зад. 2 Намерете квадратни сантиметри лицето на правоъгълник със страни:

а)  4 cm.  2 dm.

б) 3 cm. и  4 mm.

Съкратен запис:

а) a = 4 cm.,b = 2 dm. = 20 cm.

S = ?

Решение:

S = a. b

S = 4. 20

S = 80 кв.cm.

Съкратен запис:

б) a = 3 cm., b = 4 mm = 0, 4 cm.

(Превръщаме в см., 1cm = 10 mm, тогава 1mm = 0, 1 cm.)

Решение:

S = a. b

S = 3 . 0, 4

S = 1, 2 кв. cm

Домашна работа:
Зад. 3  Намерете лицето на правоъгълник със страни:

а)2 cm и 15 cm
б)3, 2 cm  и 4 cm
в)0, 08 cm и 6 cm
г)13 cm и 4 m
д)2 dm и 7 cm
г) и д) – по желание.
Преценете сами в какви единици да работите.

Материали за изтегляне>>