Математика – 6 клас

Урок по математика – 6 клас

Случайно събитие

Урокът ни днес отново е малко нетрадиционен, но тези теми по новата учебна програма се изучават в 6 клас.От днес започваме да изучаваме нов дял, съдържащ само няколко теми, казва се: „ Теория на вероятностите“. Като начало ще се запознаем с няколко нови за вас понятия – случайно, елементарно, достоверно събитие.

Само четете, на края на урока има план с най – важното от урока.

1.Елементарно (случайно) събитие.

Ще започнем с примери.

Пример: Представете си  как хвърляме монета.

Може да се падне или ези или тура, т.с имаме два възможни варианта.

Пример: Представете си сега едно зарче.

Ако хвърлим зарчето имаме шест възможни варианта – да се падне различно число – 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Какъв е изводът от тези два примера?

При извършване на някакво действия (хвърляне на монета или зарче) имаме възможни варианти за резултата от извършване на действието.

Всеки един от тези варианти се казва елементарно или случайно събитие.

Определение: Всеки един резултат или вариант, възможен да се случи при извършването на някакво действие се нарича елементарно или случайно събитие.

В случая с монетата имаме 2 елементарни събития:

да хвърлим ези

да хвърлим тура

В случая със зарчето имаме 6 елементарни събития:

да хвърлим 1,

да хвърлим 2,

да хвърлим 3,

да хвърлим 4,

да хвърлим 5

да хвърлим 6.

Пример:

Когато се играе мач, имаме действие – самата игра.

Възможните варианти от това действие са 3 – победа, загуба или равен.

При футболен мач имаме 3 елементарнисъбития:

мачът да завърши с победа,

мачът да завърши със загуба,

мачът да завърши равен.

Надявам се разбрахте какво наричаме елементарно (случайно) събитие.Сега ще ви обясня какво наричаме събитие.

2. Събитие. В математиката под думата „събитие“ се разбира:

Определение: Резултатът, който се получава при извършването на някаква дейност се нарича събитие.

-Примерът с монетата.

СЛУЧАЙНИТЕ СЪБИТИЯ са 2 – ези или тура.

СЪБИТИЕТО е да хвърлим монетата и да се падне ези.

-Примерът с зарчето.

СЛУЧАЙНИТЕ СЪБИТИЯ са 6 – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

СЪБИТИЕТО е да хвърлим зарчето и да се падне примерно 5.

-Примерът с футболния мач.

СЛУЧАЙНИТЕ СЪБИТИЯ са 3 – победа, загуба, равен.

СЪБИТИЕТО е мачът да завърши примерно със загуба.

Да обобщим:

Случайното или ЕЛЕМЕНТАРНО СЪБИТИЕ, означава ВЪЗМОЖНИТЕ ВАРИАНТИ от някакво  действие,

а СЪБИТИЕТО – КОНКРЕТНИЯТ РЕЗУЛТАТ от това действие.

Трудничко нали? Остана още малко.

3. Достоверно и невъзможно събитие.

Вички тези примери, които разгледахме са достоверни събития.

ДОСТОВЕРНОТО СЪБИТИЕ е някакъв резултат, който е възможно да се случи.

НЕВЪЗМОЖНОТО СЪБИТИЕ е резултат, който не може да се получи.

Например: Да хвърлим зарче и да се падне 7. Няма как, защото то има числата само до 6.

План на урока, препишете в тетрадките:

Случайно събитие

1. Елементарно (случайно) събитие.

Всеки един резултат или вариант, възможен да се случи при извършването на някакво действие се нарича елементарно или случайно събитие.

2.Събитие.

Резултатът, който се получава при извършването на някаква дейност се нарича събитие.

3. Достоверно и невъзможно събитие.

а) ДОСТОВЕРНОТО СЪБИТИЕ е някакъв резултат, който е възможно да се случи.

б) НЕВЪЗМОЖНОТО СЪБИТИЕ е резултат, който не може да се получи.

Следващият час продължаваме с други нови понятия.

Въпроси за домашна работа ( по желание)

1.Имате действие: Ученик – училище.

Колко и какви са случайните събития?

Даите пример за събитие в това действие.

2. Имате действие: Купуване на топла напитка от кафе – автомат.

Колко и какви са случайните събития?

Дайте пример за събитие в това действие.