Математика – 6 клас

Урок по математика за 6 клас.

Организиране и представяне на данни

Здравейте!

Днес ще се научим да разчитаме информация от т.нар. картинни диаграми. Особеното пр тях е, че участват картинки.

Зад. 1 На диаграмата е показано броят явтомобили, произведени през четирите седмици на месец март. Една кола значи 1000 автомобила.

Нека отговорим на въпросите.

а) Колко коли са произведени през втората седмица на месеца?

б) А през четвъртата?

в) С колко колите произведени през третата седмица са повече от колите, произведени през втората седмица?

Отговор:

а) През втората седмица са изобразени 2 коли, значи 2 . 1000 = 2000

б) През четвъртата седмица е изобразена 1 кола и половинката от втората.

Значчи 1000 + 500 = 1500

в) Трета седмица: 3 . 1000 = 3000;           3000 – 2000 = 1000

Отговор. С 1000 колите, произведени през третата седмица са повече от колите, произведени през втората седмица?

2 зад. От часовете по биология знаете, че има няколко кръвни групи – 0, А, В и АВ, съотвтно + и –

Въпроси:

а) Колко участници от проучването са с В + кръвна група?

б) А с  + от всичките групи ?

Отговори:

а) Гледаме диаграмата на ред група В и знак +, има 4 капки, значи отговорът е 4 участника.

б) Сега се иска броя на всички, с + в кръната група. Значи събираме А+ с Б+ с АВ + и с О+.

7 + 4 +1 + 8 = 20,  20 участниак в анкетата са положителен фактор в кръвната си група.

3 зад. На диаграмата са представени резултатите на децата, боледували от грип през 2015, 2016 и 2017 г. Ако на числото едно отговарят 1000 деца, отговорете:

а) Колко деца до 18 г. са боледували от грип през 2016 г.?

б) Колко деца до 18 г. са боледували през 2017?

в) Колко деца над 18 г. са боледували през 2015 г.?

Отговори: Гледате диаграмата и легендата!

а) 2016 – кафяв цвят, първите стълбчета. Кафявото стълбче стига до числото 10. Значи  умножаваме 10.1000 =10 000. Отговор 10 000 деца.

б) 2017 – син цвят. Няма синьо стълбче на първата картинка, значи отговорът е: През 2017 не са регистрирани деца до 18 г., които да са боледували от грип.

в) 2015 – зелени стълбчета. Над 18 г. – вторатачастот стълбчета. Зеленото стълбче  стига до числото 9, значи 9 . 1000 = 9 000

Отговор: През 2015 г. 9 000 деца над 18 г. са боледували от грип.

4 зад. Отговорет в рамките на часа!

На следващата картинна диаграма е показан броя книги, които се взимат от училищна библиотека през дните от седмицата. Първи ред –понеделник, втори –вторник, трети –сряда, четвърти – четвъртък, пети ред –петък. Всяка картинка на една книга означава числото 5. Хйаде да отговорите:

а) Колко книги са взети във ден вторник?

б) В кой от дните са взети най малко книги?

в) Колко най – много книги са взети за един ден и кой ден от седмицата е това?

Очаквам отговорите ви!

Материал за изтегляне >>