Математика – 6 клас

Решаване на уравнения от вида: a . x + b = 0

Днес ще се научим как се решава уравнение, това е важно, защото уравненията се учат до края на обучението в по математика. Изключително важно е да умемете да решавате уравнения. Те са много видове и в различните класове се учат различни видове.

Сега в 6 клас вие правите първите си крачки в света на УРАВНЕНИЯТА !   За мен е щастие., че точно аз ще ви запозная с тях 🙂

Да започваме:

1. Какво наричаме уравнение?

Равенства, ( като в предния урок) , които освен числа  съдържат и неизестно число, познато на всички ни като  х  се наричат уравнения.

2. Общ вид на уравнение.

Тъй като числата на света са безброй много всяко уравнение се записва с т. нар. Общ вид,който изглежда така :     а . х + b = 0

В този вид няма нищо страшно , в конкретните задачи, на мястото на  а  и  b  стоят числа, с които ние смятаме.

Числото пред  х  ( а ) се нарича коефициент на уравнението,  а числото b – свободен член.

3. Какво означава да решим едно уравнение?

Да намерим колко е неизвестното число ( х ). Това число се  нарича още  корен  на уравнението.

Има уравнения, които имат корени и такива, които нямат.

Сега нека обрисуваме всички тези понятия  с примери:

5 . х + 3 = 0       Това е уравнение. Коефициентът е 5, защото стои пред х.

Свободният член е 3, защото до него няма  х като множител.

Сега да се опитаме да намерим този х.

Преместваме свободния член от другата страна на знака равно с обратен знак ( от +  става – )

Показвам : 5. х = – 3

Делим двете страни на числото пред  х.

Запомнете !!!!, няма значение кое е по малко и кое по –голямо. Дели се на числотопред х , а не обратно.

 Показвам:  х = 5 : 3 =  5/3   или   х =  5/3  = 1 2/3

Току що вие решихте , с моя помощ, първото уравнение в живота ви. Браво !

Нека опитаме още едно.

1. Не забравяте. Имате две стъпки:Премествате свободния член от другата страна на знака = с обратен знак ( от  +  става  –  и  от –  става + )

2. Делите винаги на числото пред  х , а не обратно 

1 зад. Решете уравненията:

а )  3 . х  + 5 = 11

      3 . х = 11 – 5

      3 . х = 6     

      х = 2        корен на уравнението

б)  8 . х – 10 = 14

     8 . х = 14 + 10                       Тук 10 е  със знак + , защото в условието е с –

     8 . х = 24                                       Делим на числото пред х, т. с 24 : 8

     х = 3                                              Получихме корена на уравнението

в) 12 . х  – 5 = – 30

     12. х = – 30 + 5

     12. х = – 25

     х  = – 25 : 5

х = – 5

С тази задача искам да ви покажа, че коренът може и да е оприцателно число, но правилата са същите.

Сега е ваш ред да порешавате уравнения. Вие сте!

 От мен задачките, от вас – намирането на  корените.

 

Домашна работа:

 2 зад. Решете уравненията:

а)  2. х + 5 = 13                   б ) 14 + 3. х = 20               в ) 24 . х – 4 = 20             г) 7. х – 3 = – 17

Успех, деца!

Отговорите си изпращайте на адрес: milenacvetkova1969@abv.bg

М. Цветкова

Материал за изтегляне >>