Математика – 6 клас

Урок по математика – ИУЧ – 10. 04. 2020 г.

Задачи от пропорции

Упражнение

Припомням:

Само четете:

1.Ппопорция в математиката е  две отношения , свързани със  знак =

Пример :     Чете се :  а към 5 , вм равно се казва „ тъй както“ 5 към 3

2.Ако     e  пропорция, то : а . d = b . c  – се нарича:ОСНОВНО СВОЙСТВО НА ПРПОРЦИЯТА

3.Може да се запише и така: Ако  a : b = c : d , то  а . d = b . c

В този случай обърнете внимание, умножаваме двата вътрешни от едната страна и двата външни от другата члена на пропорцията.

В този час ще затвърдим знанията за пропорции чрез решаване на задачи.

Предлагам ви тестови задачи. Задачи от 1 до 6 са с избираем отговор.

Препишете в тетрадките и посочете верен отговор:

Зад.1 Какво е отношението на правоъгълниците към триъгълниците?

а) 4 : 3

б) 1 : 7

в) 3 : 4

г) нямам идея

Зад. 2 Какво е отношението на сините към жълтите звезди

а)5:2

б)2:5

в)3:2

г)2:3

Зад. 3 В цветарски магазин докарали 170 червени рози и 40 бели.

Какво е отношението на белите към червените рози?

а) 170 : 40

б) 4 : 17

в) 1 : 210

г) незнам

Зад.4.Ако   =   е пропорция, то х е :

а) 1

б) 8

в) 2

г) 5

д) 10

Зад.5. 5 към 2 е също като 3 към:

а) 7, 5

б) 2

в) 5

г) 1, 2 

Зад. 6. Ако х : 6 = 9 : 10 е пропорция, то х е :

а) 2

б) 2, 5

в) 4, 5

г) 5, 4    

Задачи 7 и 8 са със свободен отговор.

Зад.7.Отношението на броя на момчетата и броя на момичетата в един клас е 5:7.Колко са момичетата, ако момчетата са 10?

Отговор: ……………

8.За направата  на овесени бисквитки са нужни 2 чаши брашно и 3чаши овесени ядки. Колко чаши брашно са необходими, за да се направи една голяма партида, ако имаме 9 чаши овесени ядки?

Отговор: …………..

Материал за изтегляне >>