Математика – 6 клас

Урок по математика за 28. 04. 2020 г. – 6 клас

Разчитане на данни, представени с диаграми и графики

Здравейте!

Днес и утре ни предстои една много интерсна тема, която започнахме в 5 клас – Разчитане на данни, представени с диаграми. Знаете това умение  е много важно за всеки човек, защото за да бъдем добре информирани, трябва да умееем да разчитеме информация, представена по различни начини.

Можем да започваме.

Зад. 1 На диаграмата (със стълбчета) са представени родените през годините деца.

Въпроси:
А) Колко деца са родени през 2011 год.?
Б) Колко деца са родени ПРЕДИ  2011 г.?
В) С КОЛКО децата родени през 2011 са повече от родените през 2010?

Гледайте диаграмата и четете обясненията ми.

А) Тук няма какво да му мислим – отговорът е 10000, защото стълбчето на 2011 се засича с числото 10000.

Б) В този въпрос важна е думата ПРЕДИ.Това означава, че гледайки диаграмата забелязваме, че годините преди 2011 са две – 2009 и 2010. Значи трябва да съберем числата 8000 и 6000.

годините преди 2011 са две – 2009 и 2010. Значи трябва да съберем числата 8000 и 6000.

Отговор: 14000.

В) Тук голяма значение имат думите С КОЛКО. Както може би се досещате, щом питаме с колко нещо е по – голямо от друго нещо, действието в математиката е изваждане. Сега пак гледате диаграмата и за да отговорите на въпроса трчбва да пресмемтнете:1000 – 8000 =2000.

Отговор: 2000.

2 зад.

Надя, Ели, Руми и Ира продават билети за благотворителен концерт. Диаграмата показва броя на билетите, които всяка от тях е продала. Ира е продала 30 билета.

Колко билета общо са продали Надя, Ели и Руми?

Решение:

1част означаваме с . х

Ира е продала 30 билета.

Затова  3.х=30
х=30:3

х=10 билета

7.10=70 билета −Руми

4.10=40 билета −Ели

2.10=20 билета –Надя

Общо: 70+40+20=130 билета

А) 120

Б) 130

В) 140

Г) 160

 Зад. 3

Погледнете по едната ос пише думичката „ език“ . Там са изброени езиците, които децата учат в училищата. Диаграмата е направена за едно училище, където учениците са по – големи и учат различни езици – английски, немски, руски, испански.

На другата ос пише „брой“ и има числа. Те са през 10. Ако погледнете например между 10 и 20 има 5 чертичи. Това означава, че едно деление = 2, защото 10 : 5 = 2.

Хайде сега да видим как се разчита информация от тази диаграма.        Въпрос: Колко деца изучават немски език?

Отговор : 16. Защо ли?

Ами много е лесно : Първо имаме 10, а после 3 от малките деления. 3. 2 = 6,  а 10 + 6 = 16.

Въпрос:Кой език изучават най – много деца?

Отговор : Английски. Защо? Защото стълбчето е най –високо.

Сега сте вие!

Въпрос:Кой език изучават най – малко деца? Отговор…………….

Въпрос: Колко деца изучават испански език? Отговор:……………

Следва Домашната работа ( по желание)

Зд. 1  

а)  Колко ученика имали оценка среден 3?

б) Колко ученика имали оценка различна от 2 ?  ( Тук внимавайте !!!! )

в) Колко ученика имали оценка слаб 2 ?

г) Коя оценка най – често се срещала  в класа?

Зад. 2

Въпроси:

1.Колко е температурата в 15 часа?

2.В колко часа е измерена най – ниската температура?

Материал за изтегляне >>