„Твоят час“2017

Проект: Искам да стана добър хлебар и сладкар
Ръководител: инж. Венета Габерова


Проект: Четем, пишем и общуваме на български език
Ръководител: Йорданка Дамянова


Проект: Как да се движим правилно по пътищата
Ръководител: Милена Цветкова


Проект: Млад шахматист
Ръководител: Добромир Додов


Проект: Учим и играем
Ръководител : Татяна Палазова


Проект: Български народни танци
Ръководител: Поли Ненова


Проект: Млади природозащитници
Ръководител: Радослав Стилиянов


Проект:Допълнителти занимания по български език и литература на ученици с обучителни затруднения чрез четене,писане и игри
Ръководител: Анета Видева


Проект: Move to get there
Ръководител: Борис Кънев


Проект: Занимания на ученици, срещащи трудности в обучението по български език и литература в 7 клас
Ръководител: Ваня Юнакова


Проект: Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература за ІІ клас на ученици от ромски произход.
Ръководител: Нели Балиева


Проект: Мини игри -1 първи клас
Ръководител: Мони Иса
Целта на проекта е чрез участието в различни видове спортни игри да се развиват у учениците за работа в екип, формиране на увереност в собствените сили и възможност за личностна изява.