“ From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)

 Проект  From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) № 592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Екип по проекта:  Павлина Ненова Красимира Димитрова, Анета Видева, Ивелина Лазарова, Силвия Чонова, Дияна Николова, Мариана Матева, Милена Цветкова, Мони Мунир-Хадж-Иса, Добромир Додов, Радка Радулова