Информационни технологии – 6 клас

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ

Урок за 6 клас. 19.03.2020г.

Знаем, че и формацията се записва на носители под формата на файлове. Файловете имат имена, които се състоят от две части – същинско име и разширение на името. Името на файла се избира от потребителя, а разширението най-често се добавя автоматично от програмата, с която създаваме файла.

Знаем, че при двойно щракване върху името на файл той се отваря с някоя програма. Това се нарича отваряне по асоциация. Операционната система помни кои типове файлове с кои програми трябва да се отворят. При желание можем да променим тази настройка.

Когато разглеждаме файловете в дадена папка,освен името виждаме и икона. Тази икона показва с коя програма ще се отвори файлът при двойно щракване върху името му.

Файлов формат – определя начина на записване на информацията във файла.

Освен име, файлът притежава и разширение.
Разширението ни указва какъв е вида на файла и коя е съответната програма, с която може да бъде отворен/стартиран.
Разширението се отделя от името на файл с точка. /име.разширение/

Популярни разширения на файловете:

*.bmp съдържа  графично изображение

*.doc- съдържа текстова информация

*.xls, съдържа таблична информация

*.ppt съдържа презентация

*.mp3 – звуков файл

*.wav,– звуков файл

*.wma – звуков файл

*.avi – видео файл

*.mpg – видео файл

*.mov – видео файл Има и файлове с разширения  – .exe, .bat, .com; – наричащи се още изпълними файлове.

Н. Николов

Файл за изтегляне:>>

Носители на информация и файлови формати